Chương trình và Dự án

­

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào DTTS  trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” (4/2023-12/2026)

Từ năm 2020 đến năm 2022, Viện CISDOMA và UBND huyện Quế Phong đã phối hợp triển khai thành công Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số”. Dự án do tổ chức INKOTA [...]

October 5th, 2023|Chương trình và Dự án|

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” (Pha 2, tháng 7/2022-tháng 6/2025) 

Dự án được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn [...]

October 5th, 2023|Chương trình và Dự án|

Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” (9/2021 – 8/2025)

Dự án "Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc", gọi tắt là dự án A4P, nhằm góp phần ổn định sinh kế một cách bền vững cho người dân tộc thiểu số nghèo thông qua cách tiếp cận nông nghiệp [...]

September 1st, 2021|Chương trình và Dự án|

Dự án tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số (11/2020-9/2023)

Đối tượng hưởng lợi: Cộng đồng dân tộc thiểu số 2 tỉnh Lào Cai và Kon TumThời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022Địa bàn dự án: Lào Cai (Bảo Yên, Văn Bàn), Kon Tum (Kon Rẫy, Kon PLông).Nhà tài trợ: Cộng đồng chung Châu Âu (EU)Dự án được triển [...]

November 11th, 2020|Chương trình và Dự án|

Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” (04/2020 -03/2023)

  Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” Liên minh Châu Âu (EU) (website: http://europa.eu và mạng xã hội https://www.facebook.com/EUandVietnam/) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam Việt Nam, do Viện tư vấn phát triển nông thôn và miền núi (CISDOMA) thực hiện tại địa bàn ba thành phố Hà Nội, [...]

June 10th, 2020|Chương trình và Dự án|

Dự án “Bảo tồn nguồn nước” (9/2019 – 6/2021)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Bảo tồn nguồn nước” do Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam tài trợ. Dự án được thực hiện với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích thực hành tốt [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án “Tăng cường quyền đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao kiến thức pháp lý và hỗ trợ pháp lý” (10/2019 – 9/2022)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường quyền đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao kiến thức pháp lý và hỗ trợ pháp lý” do tổ chức Bộ hợp tác và [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” (7/2019-6/2022)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (BfdW), Action [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án “Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai” (1/2019 – 6/2020)

Dự án "Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai" được tài trợ bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam và thực hiện bởi 2 thành viên của Liên minh Nông nghệp là Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và Trung tâm Nghiên cứu [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án: “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam” (07/2017 – 07/2019)

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án " Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam" [...]