Chương trình và Dự án

­

Dự án: “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam” (07/2017 – 07/2019)

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án " Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam" [...]

Dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”

Từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2018, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” do Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG) tài trợ. [...]

February 16th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (08/2016 – 08/2017)

CISDOMA phối hợp với Công Ty Cổ Phần Đóng tàu Damen Sông Cấm (DSCS) thực hiện dự án Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng do Công Ty Tài Chính Phát Triển Hà Lan (FMO) tài trợ. Dự án được thực hiện trong thời gian một năm [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn ở Việt Nam” (01/2016 – 12/2018)

Từ tháng 01/2016 – tháng 12/2018, CISDOMA phối hợp với tổ chức Aide et Action Pháp tại Việt Nam (AEAV) thực hiện dự án "Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục  cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn ở Việt Nam" do Hội đồng Châu Âu tài trợ. Dự án [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” (01/2016 – 12/2017)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/12/2017, CISDOMA phối hợp với tổ chức Oxfam và các tổ chức thuộc mạng lưới LANDA và FORLAND thực hiện dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” do Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông (MRLG) tài trợ. Mục [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: Nâng cao nhận thức của người dân về quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (01 – 06/2016)

Từ tháng 01 đến tháng 06/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động Học hỏi và Vận động Nâng cao nhận thức của người dân về quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Vận động thực hiện đảm bảo Quyền có tên vợ và chồng trong Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất (03 – 11/2014)

Từ tháng 03 đến tháng 11/2014, CISDOMA thực hiện dự án “Vận động thực hiện đảm bảo Quyền có tên vợ và chồng trong Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất” tại Hòa Bình, Vĩnh Long và Quảng trị, với mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ thông qua việc [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Tiếp tục tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình, Hà Giang trong truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ các dân tộc thiểu số (10/2012 – 10/2013)

Với sự hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Tư pháp, CISDOMA tiến hành dự án Tiếp tục tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình, Hà Giang trong truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ các dân tộc thiểu số. Dự án kéo dài 13 tháng từ tháng 10/2012 – [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương (01/2012 – 11/2014)

Từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2014, CISDOMA tiến hành dự án "Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương" do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với tổng trị giá 28.919 US$, dự án được thực hiện nhằm [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình trong việc hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số (01/2011 – 01/2012)

Kéo dài 12 tháng, dự án Tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình trong việc hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số do Quỹ Sáng Kiến Tư pháp tài trợ và thực hiện bởi CISDOMA hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực của Hội Phụ nữ huyện [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|