Tuyển dụng

­

Tuyển Trưởng nhóm xây dựng Tài liệu hướng dẫn thực hiện truyền thông, tư vấn pháp luật về đất đai cho phụ nữ

1. Thông tin chung Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi CHLB Đức, triển khai ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An [...]

January 10th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển tập huấn viên “Khóa tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho phụ nữ DTTS liên quan đến quyền sử dụng đất”

Bối cảnh 1.1. Giới thiệu về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức khoa học ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 [...]

November 8th, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển trợ lý cho dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn [...]

October 25th, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn cho dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”

Dự án 4 năm - “Thanh niên giải quyết định kiến ​​giới và thúc đẩy bình đẳng giới” - được thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu và Oxfam. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy bình [...]

September 24th, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển tập huấn viên “Khóa tập huấn viết câu chuyện phụ nữ và đất đai”

Thông tin chung Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi [...]

August 20th, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển cán bộ dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc”.

  Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc”. Vị trí công việc Cán bộ dự án Báo cáo cho Quản lý dự án Nơi  làm việc Hà Nội và Hòa Bình Thời gian bắt đầu 01/9/2021 Thời hạn [...]

July 27th, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển cán bộ hỗ trợ dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” tại Kim Bôi, Hòa Bình”

  Dự án Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” tại Kim Bôi, Hòa Bình. Vị trí công việc Cán bộ hỗ trợ dự án Báo cáo cho Quản lý dự án Nơi làm việc Hà Nội và Hòa Bình [...]

July 27th, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn đánh giá và tài liệu hóa cuối kỳ cho dự án “Tăng cường khả năng chống chịu người dân nghèo thông qua sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu”

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và [...]

July 1st, 2021|Tuyển dụng|

TUYỂN TƯ VẤN XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN KÉT NỐI CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

THÔNG TIN TỔNG QUAN Phát triển bền vững đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, trở thành lựa chọn mang tính chất quyết định tới tăng trưởng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chiến lược kết nối cộng đồng được coi là một thành tố quan trọng để đảm [...]

January 21st, 2021|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai thí điểm sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng

Vị trí: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật triển khai thí điểm sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững. 1.THÔNG TIN CHUNG Phát triển bền vững đã nhận được sự quan tâm lớn và dã trở thành sự lựa chọn quyết định đến sự tăng trưởng và phát [...]

January 8th, 2021|Tuyển dụng|