Tuyển dụng

­

Tuyển Tư vấn Tập huấn tăng cường kiến thức, kỹ năng truyền thông cộng đồng và điều hành hoạt động chi hội cho tuyên truyền viên nòng cốt của Chi hội Phụ huynh Học sinh Mở rộng

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn tăng cường kiến thức, kỹ năng truyền thông cộng đồng và điều hành hoạt động chi hội cho tuyên truyền viên nòng cốt của Chi hội [...]

October 10th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho Tập huấn ToT về sử dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (CCM) trong lồng ghép bộ tài liệu bổ trợ song ngữ vào chương trình ngoại khóa tiểu học

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn ToT về sử dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (CCM) trong lồng ghép bộ tài liệu bổ trợ song ngữ vào chương [...]

October 10th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn kỹ năng cho phụ huynh trợ giảng – thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Kỹ năng cho phụ huynh trợ giảng. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục [...]

July 7th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển dụng vị trí trợ lý tài chính-chương trình

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cần tuyển dụng 01 cán bộ trợ lý tài chính - chương trình. Thông tin cụ thể như sau: I. THÔNG TIN CHUNG Vị trí : Trợ lý tài chính chương trình Địa điểm làm việc : Hà Nội và [...]

June 16th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn chuyên sâu về kỹ năng điều hành nhóm– thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn chuyên sâu về"Kỹ năng điều hành nhóm" cho các Trưởng ban Chi hội Phụ huynh Học sinh Mở rộng trên địa bàn dự án. Khóa tập huấn [...]

May 29th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn Phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm – thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm (CCM). Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm [...]

February 15th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn Phát hiện khuyết tật sớm– thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Phát hiện khuyết tật sớm. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ [...]

February 15th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn Giáo dục Hòa nhập – thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Giáo dục Hòa nhập. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em [...]

February 15th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng (Đăng tuyển lần 2)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ Kế toán trưởng. Thông tin cụ thể như sau: I. THÔNG TIN CHUNG Vị trí : Kế toán trưởng (tuyển lần 2) Địa điểm làm việc : Hà Nội Thời gian bắt [...]

January 14th, 2016|Tuyển dụng|