Tư vấn và các dịch vụ khác

­

Tư vấn hỗ trợ cải thiện điều kiện Vệ sinh thực phẩm và Kiểm dịch thực vật tại Lào

Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện gói tư vấn “Kiểm tra đánh giá các doanh nghiệp/nhà hàng trong việc thực hiện các thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực hành sản xuất [...]

February 15th, 2017|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đối tác của Chương trình Tăng cường Năng lực Đối tác Việt Nam (03 – 09/2016)

Từ tháng 03 đến tháng 09/2016, CISDOMA sẽ thực hiện hoạt động tư vấn cho Chương trình Tăng cường Năng lực Đối tác Việt Nam (PCD) do Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tiến hành, dưới sự tài trợ của USAID. Chương trình này được thực hiện nhằm góp phần tháo gỡ một trong những [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp nông nghiệp (01 – 03/2016)

Dự án Strengthen Resilience Options for Narrowing the Gap/STRONG (tăng cường các phương án chủ động ứng phó bền vững, thu hẹp khoảng cách năng lực– và giảm nhẹ tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu) do Oxfam phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia sáng (Spark) dự kiến [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào (01 – 02/2016)

Trong tháng 01 và 02/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn cho dự án Xây dựng năng lực ứng phó với thảm họa thiên tai tại miền trung Việt Nam do tổ chức PLAN tiến hành dưới sự tài trợ của USAID. Các hoạt động CISDOMA đã tiến hành bao gồm: Đánh giá các [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn nâng cao năng lực kinh tế (12/2015 – 02/2016)

Từ tháng 12/2015 đến tháng 02/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn cho Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) tại Việt Nam về  nâng cao năng lực kinh tế cho hướng dẫn viên tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Gói tư vấn bao gồm: (1) Chuẩn bị [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn đánh giá tác động của hoạt động khai khoáng tại Trại Cau, Thái Nguyên (10 – 12/2015)

Trong 03 tháng từ tháng 10 đến tháng 12/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn về đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản đến người dân tại thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cho Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Bằng việc thu thập [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn mở vùng (04 – 07/2015)

Nhằm hỗ trợ tổ chức Aide et Action International tại Việt Nam (AEAV) trong việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia và mở rộng hoạt động tại phía bắc Việt Nam, từ tháng 04 đến tháng 07/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn khảo sát ban đầu về tình hình kinh tế-xã [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn sinh kế ứng phó/thích ứng với biến đổi khí hậu (04 – 06/2016)

Từ tháng 04 đến tháng 06/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn về sinh kế ứng phó/thích ứng với biến đổi khí hậu cho tổ chức Care International tại Việt Nam. Với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, CISDOMA đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển (03 – 07/2015)

Từ tháng 03 đến tháng 07/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển cho tổ chức International tại Việt Nam (AEAV). Với thời gian thực hiện 05 tháng, gói tư vấn được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia cho [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương và tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (03 – 06/2015)

Từ tháng 03 đến tháng 06/2015, CISDOMA đảm nhận vai trò trưởng nhóm tư vấn cho dự án Cùng nhau tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu do Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Thiên chúa giáo (CRS) tiến hành và quỹ MACF tài trợ. Dự án đã hỗ trợ người [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|