Tư vấn và các dịch vụ khác

­

Tối ưu hoá hệ thống lọc sinh học chất thải từ chăn nuôi lợn đến chất lượng nước và sinh trưởng của giun trong điều kiện thực tế (8/2019 – 12/2019)

Viện Nghiên cứu phát triển (IRD) thực hiện các sáng kiến mới như thiết lập mối liên kết giữa Quản lý chất hữu cơ và ECOFILTER thông qua việc nhân rộng một thí nghiệm duy nhất tại các địa điểm khác nhau. Trong khuôn khổ dự án này, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế [...]

November 28th, 2019|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tại tỉnh Đắc Lắc và Phú Yên (07/2019 – 12/2019)

Gói tư vấn này nằm trong dư án "Xây dựng năng lực ứng phó cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường" được tài trợ bởi Quỹ phát triển của IOM. Dự án nhằm tăng cường bảo vệ người dân di cư và những người dễ bị [...]

November 28th, 2019|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tiểu dự án Làng Nông nghiệp Du lịch Thải Giàng Phố – Thung lũng hoa Bắc Hà thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT) (6/2019 – 6/2020)

Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT) nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc [...]

November 28th, 2019|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn cho hợp phần A Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” (06/2019 – 10/2019) “Rà soát, đánh giá mức độ áp dụng các chính sách đất nông nghiệp trong thực tiễn và đề xuất điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho việc tập trung, tích tụ đất đai phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp” (06/2019 – 10/2019)

Ngày 10/6/2013, Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững - (Dự án Vnsat)" tại Quyết định số 899/QĐ-TTg. Mục tiêu của đề án tập trung vào duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh [...]

November 28th, 2019|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Đánh giá cuối kì cho dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phía Bắc Việt Nam” (05/2019 – 06/2019)

Dự án “Tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phía Bắc Việt Nam” của tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á (ADDA) được triển khai tại hai tỉnh Hòa Bình và Tuyên Quang nhằm mục đích hỗ trợ các nhóm nông dân ở [...]

November 28th, 2019|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tập huấn về biến đổi khí hậu cho cán bộ tỉnh, huyện Thừa Thiên Huế.

Thời gian: Tháng Chín 2018 Dự án Trường Sơn xanh hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang phương pháp phát triển một cách thông minh với khí hậu, phát thải thấp, và bền vững để bảo vệ con người, cảnh quan, và đa dạng sinh học ở các tỉnh Quảng Nam (QN) và Thừa Thiên [...]

October 22nd, 2018|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tập huấn cho các doanh nghiệp và đại diện cộng đồng ở Lào và Campuchia về phương pháp tiếp cận cộng đồng

Tổ chức Oxfam Việt Nam (OiVN) triển khai “Đầu tư Nông nghiệp của Việt Nam ra Nước ngoài Tiểu vùng sông Mekong” (Giai đoạn II) năm 2017 – 2018. Với mục tiêu “Đầu tư nông nghiệp của tư nhân và Nhà nước ở Tiểu vùng sông Mekong tôn trọng quyền về đất đai của phụ [...]

October 22nd, 2018|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Khảo sát ban đầu và phát triển bộ công cụ GS-ĐG-Giải trình và Học hỏi (MEAL)

Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (SCI) thực hiện một dự án 5 năm (2017-2021) mang tên “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội (TCXH) trong Quản trị quyền trẻ em ở Việt Nam”. Mục tiêu chung của dự án là các TCXH có đủ năng lực [...]

October 22nd, 2018|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Đánh giá cộng đồng, văn hoá – xã hội và giới (01 – 06/2018)

Chương trình Du Lịch và Nông Nghiệp Công Bằng với định hướng Giới (GREAT) được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc (DFAT) là sáng kiến hàng đầu của chương trình Viện trợ nhằm phát triển kinh tế xã hội cho phụ nữ tại Tây Bắc Việt Nam. Chương trình nhằm mục [...]

May 25th, 2018|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Đánh giá giữa kì chương trình Sinh Kế Bền vững của AOP (01 – 06/2018)

Từ năm 2014, Action on Poverty (AOP) thực hiện dự án “Xây dựng năng lực thích ứng của và tiếp cận nguồn lực của cộng đồng hướng đến sinh kế bền vững” với nguồn gây  vốn từ Chương trình  Đối tác Phi Chính phủ của chính phủ Úc (ANCP). Mục đích của dự án nhằm [...]

May 25th, 2018|Tư vấn và các dịch vụ khác|