Chương trình và Dự án

­

Dự án: Tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình trong việc xác định và thực hiện các chương trình giảm nghèo hiệu quả (08/2010 – 02/2011)

Trong vòng bảy tháng từ tháng 08/2010 đến tháng 02/2011, CISDOMA thực hiện dự án Tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình trong việc xác định và thực hiện các chương trình giảm nghèo hiệu quả do Quỹ Canada tài trợ. Với tổng kinh phí 16.382 US$, dự án hướng đến mục [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Thí điểm và trình diễn mô hình Quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao ở những khu rừng nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng đa mục đích (01/2009 – 01/2011)

Từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2011, CISDOMA thực hiện dự án Thí điểm và trình diễn mô hình Quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao ở những khu rừng nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng đa mục đích do UNDP tài trợ tại tỉnh Hòa Bình. Với tổng giá trị 17.961 [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Thí điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh  Thái Nguyên (06/2009 – 06/2010)

Trong nỗ lực tăng cường tính công khai, minh bạch, từ tháng 06/2009 đến tháng 06/2010, CISDOMA tiến hành dự án Thí điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai, tỉnh  Thái Nguyên) do Ngân hàng [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|