Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (BfdW), Action On Poverty (AOP) và một số nguồn địa phương tài trợ.

Mục tiêu của dự án: Cải thiện khả năng chống chịu do biến đổi khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua các loại hình sinh kế chú trọng các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực hỗ trợ của các nhóm nông dân đối với các thành viên trong nhóm. Dự án sẽ được thực hiện tại huyện Tam Đường (Lai Châu) và thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng).

Tổng kinh phí: 350,800 Euros

Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019 đến 6/2022