Ban Điều hành

Untitled5TRƯƠNG QUỐC CẦN
Chủ tịch Hôi đồng quản trị
can.tq@cisdoma.org.vn

Ông Trương Quốc Cần tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Phillipines năm 2003. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều môi trường khác nhau như các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước tại các nước châu Á như Philippines, Lào, Sri Lanka, Myanmar, và Việt Nam. Ông Cần đã và đang trực tiếp tham gia, điều phối nhiều nghiên cứu và khảo sát liên quan đến các lĩnh vực như phát triển nông thôn, nông nghiệp bền vững, phân tích đói nghèo, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên môi trường, rủi ro thiên tai, dịch vụ công và giáo dục. Ông có nhiều kinh nghiệm thực tếtrong xây dựng chương trình phát triển (trung-dài hạn) và chiến lược phát triển tổ chức cho các tổ chức, mạng lưới NGO.

Ông Cần đã và đang hợp tác với các cơ quan nhà nước trong phân tích và xây dựng chính sách trong nhiều lĩnh vực phát triển như an ninh lương thực, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở cấp quốc gia và quốc tế. Ông đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận về vận động chính sách.


NGUYỄN ANH TUẤN
Viện trưởng
tuan.na@cisdoma.org.vn

Ông Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp thạc sỹ Đại học Ateneo de Manila, Phillipines, chuyên ngành Phát triển Xã hội. Trước khi làm việc trong lĩnh vực phát triển, ông đã tích lũy vốn kinh nghiệm phong phú về Giáo dục và Du lịch. Ông đã làm việc tại một số tổ chức phi chính phủ quốc tế như Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) tại Việt Nam, LienAID và ActionAID tại Việt Nam, tại đó ông chịu trách nhiệm phát triển, điều phối, quản lý, thực hiện, giám sát và đánh giá nhiều chương trình viện trợ quốc tế do AUSAID, DFID, DANIDA,…tài trợ.

Với hơn 17 năm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ông Tuấn có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền, thiết kế, thực hiện và quản lý các dự án có vốn viện trợ đến một triệu USD, tìm kiếm và duy trì quan hệ đối tác từ cấp trung ương đến địa phương cũng như gây quỹ, nghiên cứu và vận động chính sách.

Ông Tuấn có vốn hiểu biết sâu sắc về cơ cấu hành chính và hệ thống chính trị của Việt Nam và các vấn đề phát triển như Biến đổi Khí hậu, Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Quản trị Tốt và Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (các công cụ Giám sát Xã hội và Quản trị Trường học), An ninh Lương thực, Giáo dục, HIV/AIDs và Quyền Trẻ em. Bên cạnh đó, ông là người vững vàng về kĩ năng lãnh đạo, quản lý, truyền thông và viết báo cáo.


ĐÀO NGỌC NINH
Viện phó
ninh.dn@cisdoma.org.vn

Ông Đào Ngọc Ninh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam năm 2008.

Trong quá trình công tác của mình, ông đã tạo dựng được bề dày kinh nghiệm trong phát triển thông qua quá trình phục vụ nhiều năm cho nhiều tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực quản lý dự án phát triển, giám sát đánh giá, nâng cao năng lực, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và truyền thông. Ông đã tham gia thiết kế và phát triển nhiều tài liệu cho các tổ chức quốc tế như Chiến lược hành động quốc gia của tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam năm 2007, Sổ tay hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai cho cán bộ cấp huyện, xã cho tổ chức ChildFund Australia năm 2013, Chiến lược phục hồi sau Bão Hải Yến năm 2014 cho tổ chức ChildFund Phillippines v.v…

Về nâng cao năng lực, ông là một tập huấn viên nhiều kinh nghiệm về các công cụ trong phát triển bền vững như đánh giá nông thôn có sự tham gia PRA, đánh giá tính dễ bị tổn thương với thiên tai PVCA, các công cụ truyền thông trong phát triển, kỹ năng gây quỹ, chu trình quản lý thảm họa, v.v….


Cán bộ chính nhiệm

VŨ THẾ THƯỜNG
Quản lý dự án
thuong.vt@cisdoma.org.vn

Ông Vũ Thế Thường tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Xã hội tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Với hơn 17 năm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, ông Thường có kinh nghiệm điều phối, triển khai các dự án can thiệp, cũng như các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, sinh kế và nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, quản trị rừng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong quá trình điều phối, triển khai các dự án can thiệp và các nghiên cứu trong các lĩnh vực nói trên, ông Thường đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc phát triển các tài liệu đào tạo cho người lớn, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi.

Ông Thường được các đối tác làm việc và đồng nghiệp đánh giá là người có các kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy, truyền thông, làm việc nhóm và làm việc với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.


ĐINH TRUNG KIÊN
Quản lý dự án
kien.dt@cisdoma.org.vn

Ông Đinh Trung Kiên hiện là Quản lý dự án tại CISDOMA. Với chuyên môn là kỹ sư Kinh tế nông nghiệp và thạc sĩ Chính trị học, ông Kiên đã có hơn 10 năm tham gia các dự án về sinh kế và giảm nghèo ở cả khu vực nhà nước và các tổ chức phi chính phủ. Trong đó, ông Kiên có 5 năm làm việc vị trí cán bộ sinh kế và quản lý chương trình sinh kế; 03 năm làm cố vấn kinh doanh/tư vấn phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp/tổ nhóm nông dân, kết nối thị trường các sản phẩm nông nghiệp cho các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế.

Ông Kiên có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện khảo sát, thiết kế – giám sát và đánh giá dự án phát triển; tham gia các mạng lưới.


dscf1210PHAN THỊ HẠNH
Kế toán trưởng
hanh.pt@cisdoma.org.vn

Bà Phan Thị Hạnh đảm nhận công việc Kế toán trưởng tại CISDOMA từ tháng 5 năm 2016. Bà Hạnh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kế toán. Trước khi làm việc tại CISDOMA, bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển của tổ chức Action Aid Việt Nam, trong vai trò cán bộ tài chính/ chương trình. Trong thời gian làm việc, bà Hạnh đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực kế toán và quản lý tài chính. Cùng với lòng nhiệt thành, sự tận tâm và cống hiến cho công việc, bà luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp của một nhà quản lý tài chính, đề cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.


LÊ THU NGỌC
Cán bộ kế toán
ngoc.lt@cisdoma.org.vn

Bà Lê Thu Ngọc tốt nghiệp Đại học Ngoai Thương Hà Nội chuyên ngành Kinh tế Quốc Tế. Trước khi làm việc tại CISDOMA, bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính – kế toán tại các tổ chức trong nước và quốc tế. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Quá trình làm việc cũng giúp bà mở rộng mối quan hệ với bạn bè nhiều nơi tại Việt Nam và nước ngoài. Với tính cách cẩn thận, nhiệt tình và trung thực, bà mong muốn được cống hiến nhiều hơn với vai trò kế toán cho các dự án liên quan tới quyền phụ nữ, trẻ em, an sinh xã hội.


NGUYỄN THỊ THANH NHÃ
Cán bộ chương trình
nha.ntt@cisdoma.org.vn

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2007, chuyên ngành Phát triển nông thôn và Khuyến nông.

Bà đã có 14 năm làm việc trong môi trường Phi chính phủ với các vị trí như cán bộ dự án, nghiên cứu viên liên quan đến các lĩnh vực trong phát triển như Giới, Quyền, Dân chủ cơ sở, Sinh kế, Dịch vụ hành chính công, Đánh giá tổ chức, Y tế và Giáo dục. Bà có kinh nghiệm trong thiết kế và thực hiện các dự án sử dụng khung logic liên quan đến sinh kế, nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường năng lực các tổ chức cộng đồng, vận động chính sách dựa trên bằng chứng.  Bà có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế công cụ nghiên cứu định tính và thực hiện các hoạt động tham vấn, nghiên cứu tại cộng đồng. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ PRA, hiểu và áp dụng hiệu quả phương pháp tiếp cận dựa trên quyền, phương pháp tiếp cận có sự tham gia, lồng ghép giới trong dự án phát triển.

Là người có trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với hoạt động phát triển cộng đồng, bà tham gia công tác phát triển vì mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn.


KHƯƠNG VĂN CẢNH
Cán bộ chương trình
canh.kn@cisdoma.org.vn

Ông Khương Văn Cảnh tốt nghiệp chuyên ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn tại đại học Lâm Nghiệp Việt Nam. Ông dành sự quan tâm sâu sắc đến tình trạng nghèo đói, sự bất bình đẳng về kinh tế, giáo dục và môi trường tại các cộng đồng dân cư tại Việt Nam. Với hơn 8 năm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, ông Cảnh có kinh nghiệm điều phối và triển khai các dự án thuộc các lĩnh vực: giáo dục, nước sạch – vệ sinh môi trường, cứu trợ khẩn cấp và phát triển sinh kế.

Hiện tại, ông Cảnh đang là cán bộ chương trình dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu”.


NGUYỄN THỊ HOÀI THU
Cán bộ chương trình
thu.nth@cisdoma.org.vn

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu tốt nghiệp bằng Cử nhân chuyên ngành Quốc tế học, đào tạo bằng tiếng Anh tại trường Đại học Hà Nội. Chị có kinh nghiệm làm việc với phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn thông qua các dự án về Sinh kế và biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới tại các tổ chức phi chính phủ.

Những lần tiếp xúc, làm việc với phụ nữ dân tộc thiểu số và bà con có điều kiện sống khó khăn từ các vùng miền khác nhau đã cho chị Thu thêm trải nghiệm về sự đa dạng trong văn hóa, lối sống của người dân cũng như giúp chị thấu hiểu sâu sắc về những khó khăn, thiệt thòi mà họ đang phải đối mặt. Chị lấy những thay đổi tích cực trong sinh kế, nhận thức và hành động của người hưởng lợi trên địa bàn dự án là động lực lớn nhất trong công việc.

Với mong muốn và định hướng tiếp tục làm việc trong lĩnh vực Phát triển trong tương lai, chị Thu sẽ tiếp tục tham gia triển khai các dự án liên quan đến bình đẳng giới, sinh kế của phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này nhằm đóng góp vào tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam hướng tới một xã hội phát triển, công bằng và tiến bộ.


BÙI THỊ LAN HƯƠNG 
Trợ lý dự án
huong.btl@cisdoma.org.vn

Chị Bùi Thị Lan Hương tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Bảo vệ Thực vật của khoa Nông học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chị Hương có niềm đam mê đối với lĩnh vực nông nghiệp và quan tâm đến quyền lợi của người nông dân tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn.

Thấu hiểu tầm quan trọng của nông sản đối với nông dân cũng như sự khó khăn về điều kiện làm việc vất vả, luôn chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, chị Hương mong muốn thông qua các dự án mà chị triển khai sẽ giúp bà con nâng cao năng suất cây trồng, đảm bảo chất lượng cuộc sống và nâng cao thu nhập cho gia đình từ chính những sản phảm nông nghiệp mà họ gắn bó và tạo ra.

Từ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân chị Hương, chị Hương sẽ tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ sự phát triển của người nông dân ở vùng sâu vùng xa, vùng địa hình gặp khó khăn về mặt sản xuất, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng núi.


TRÁNG THỊ NGUYÊN
Trợ lý dự án
nguyen.tt@cisdoma.org.vn

Chị Tráng Thị Nguyên tốt nghiệp bằng Cử nhân chuyên ngành Giới và Phát triển tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Chị Nguyên xuất thân là dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở miền núi còn khó khăn và tồn tại rất nhiều định kiến giới. Chị Nguyên may mắn được học tập, tiếp thu các kiến thức liên quan đến bình đẳng giới và tham gia vào các dự án can thiệp, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội như: người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nghèo. Do đó, chị Nguyên cũng dần yêu thích và muốn gắn bó lâu dài với các công việc liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới.

Chị Nguyên hi vọng từ công việc của mình sẽ góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội, đem đến sự công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi người. 


Cộng tác viên hiện trường    

PHẠM KHẮC VŨ

Ông Vũ đang là cán bộ hiện trường cho dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu từ năm 2017. Ông tốt nghiệp đại học Nông lâm Thái Nguyên chuyên ngành Nông lâm và đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc cho tổ chức phi chính phủ ActionAid Vietnam (AAV). Với kiến thức chuyên môn sâu về sinh kế nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, kĩ năng sử dụng thành thạo các công cụ PRA, kinh nghiệm tổ chức hoạt động tại hiện trường và làm việc với người dân tộc thiểu số, ông muốn hỗ trợ cộng đồng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.


PHẠM THỊ THẮM

Bà Thắm tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Đại học Thương mại. Bà có hơn 5 năm kinh nghiệm về lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện Tam Đường. Từ tháng 7 năm 2017 đến nay, bà là kế toán kiêm cán bộ hiện trường cho dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Bà là người có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc và luôn tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của dự án.


VI VĂN KHIẾN

Anh Khiến hiện đang là cán bộ hiện trường cho dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số” tại huyện Quế Phong, tình Nghệ An từ năm 2023. Anh Khiến tốt nghiệp ngành kỹ sư Nông học của Trường Đại học Vinh. Anh Khiến từng có khoảng thời gian làm việc tại Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 theo dự án 174 của bộ Quốc Phòng về việc tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác ở các khu kinh tế quốc phòng. Ngoài ra, anh cũng có kinh nghiệm về hỗ trợ cộng đồng người dân tại Lào về phát triển nông nghiệp trong suốt thời gian 9 tháng làm việc ở công ty Phát triển miền núi thuộc Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4. Anh là người có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc và anh luôn mong muốn hỗ trợ cộng đồng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.


Cộng tác viên thường xuyên/Cố vấn Kĩ thuật

Ngô Đức Anh
Thạc sĩ
Chuyên ngành: Y tế công

Nguyễn Tất Cảnh
Giáo sư
Chuyên ngành: Canh tác, quản lý ruộng đất

Trần Thị Minh Châu
Cử nhân
Chuyên ngành: Báo chí và Truyền thông

Nguyễn Mộng Cường
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Môi trường, Biến đổi Khí hậu

Hà Thị Anh Đào
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Dược

Hoàng Ngọc Giao
Cử nhân/Giảng viên
Chuyên ngành: Luật

Mai Văn Hai
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Xã hội học

Bùi Thế Hùng
Giáo sư
Chuyên ngành: Nông nghiệp

Bùi Lan Hương
Kỹ sư
Chuyên ngành: Nông học

Hồ Thị Lan Hương
Kỹ sư
Chuyên ngành: Khí sinh học, Năng lượng Nông thôn

Bùi Huy Khoát
Giáo sư
Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Trần Thị Mai
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Vũ Văn Mễ
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Lâm nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Nga
Giáo sư
Chuyên ngành: Dân tộc học

Nguyễn Hữu Nhuận
Kỹ sư
Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế, Phát triển Nông thôn

Đặng Nghĩa Phấn
Kỹ sư
Chuyên ngành: Nhân khẩu học

Nguyễn Vinh Quang
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Lâm nghiệp

Bách Tân Sinh
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Môi trường

Lê Ngọc Thắng
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Dân tộc học

Nguyễn Phúc Thọ
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Tín dụng Vi mô

Nguyễn Quang Thuấn
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Kinh tế Công

Đoàn Thu Thủy
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Sinh thái Môi trường

Vương Xuân Tinh
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Dân tộc học

Ngô Thị Trinh
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Kinh tế

Nguyễn Thanh Tùng
Thạc sĩ
Chuyên ngành: Vận động Chính sách

Nguyễn Đình Vinh
Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Dương Thị Xuân
Thạc sĩ
Chuyên ngành: Chính sách, Pháp luật

Phan Thị Sửu
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

Lương Minh Phương
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Giáo dục

Trần Thị Thái Hà
Tiến sĩ
Chuyên ngành: Giáo dục