Từ tháng 03 đến tháng 11/2014, CISDOMA thực hiện dự án “Vận động thực hiện đảm bảo Quyền có tên vợ và chồng trong Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất” tại Hòa Bình, Vĩnh Long và Quảng trị, với mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ thông qua việc vận động thực hiện đảm bảo quyền có tên người phụ nữ trong Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất. Dự án được tài trợ bởi DFID-UK với tổng trị giá 31.201 US$.