Trong vòng bảy tháng từ tháng 08/2010 đến tháng 02/2011, CISDOMA thực hiện dự án Tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình trong việc xác định và thực hiện các chương trình giảm nghèo hiệu quả do Quỹ Canada tài trợ.

Với tổng kinh phí 16.382 US$, dự án hướng đến mục tiêu (1) tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) trong việc thiết kế và quản lý các dự án giảm nghèo bền vững, (2) tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho phụ nữ trong huyện thông qua việc phát triển Hợp tác Xã Tân Bắc và (3) bảo tồn nghề thêu tay, qua đó bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Pà Thẻn.