Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng (Đăng tuyển lần 2)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ Kế toán trưởng. Thông tin cụ thể như sau: I. THÔNG TIN CHUNG Vị trí : Kế toán trưởng (tuyển lần 2) Địa điểm làm việc : Hà Nội Thời gian bắt [...]