Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào         dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Chuyên gia tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông pháp luật đất đai cho Tổ hòa giải cơ sở 

Địa điểm: huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Tuần 4 tháng 12 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 12 năm 2026. Mục tiêu của dự án là Phụ nữ dân tộc thiểu số ở 03 xã Nậm Nhoóng, xã Cắm Muộn và xã Tiền Phong thuộc địa bàn huyện Quế Phong được nâng cao năng lực quản lí, sử dụng đất và đạt sản lượng nông nghiệp cao hơn. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức quản lý, thực hiện dự án. Ban chỉ đạo triển khai dự án được UBND huyện Quế Phong thành lập để phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án. Mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã để làm đầu mối phối hợp triển khai dự án trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch dự án sẽ tổ chức Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông pháp luật đất đai cho Tổ hòa giải cơ sở của các thôn bản thuộc 3 xã với thông tin sau.

 1. Mục tiêu

Sau khi được tập huấn các thành viên Tổ hòa giải cơ sở của các thôn bản thuộc 3 xã có thể tự tin tuyên truyền nội dung liên quan đến pháp luật đất đai và hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

 1. Thời gian, địa điểm và số lượng tham gia

Ngày 1 tại  UBND xã Nậm Nhóng, khoảng 30 người tham gia là thành viên Tổ hòa giải 05 thôn bản.

Ngày 2 tại UBND xã Cắm Muộn, khoảng 30 người tham gia là thành viên Tổ hòa giải 05 thôn bản.

Ngày 3 tại UBND xã Tiền Phong khoảng 30 người tham gia là thành viên Tổ hòa giải 05 thôn bản.

 1. Nội dung chính
 • Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Nhà nước trong quản lý đất đai
 • Chính sách đặc thù về đất đai đối với đồng bào DTTS
 • Quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình
 • Điều kiện thực hiện quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình
 • Quy định của pháp luật về bình đẳng nam nữ trong sử dụng đất
 • Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân, hộ gia đình
 • Kỹ năng truyền thông về các quy định pháp luật đất đai
 1. Phương pháp

Lớp tập huấn được tổ chức với các phương pháp thúc đẩy sự tham gia trao đổi với sự hướng dẫn của chuyên gia. Các phương pháp như: hỏi đáp, động não, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, bài trình bày trực quan, thực hành.

 1. Sản phẩm bàn giao
 • Chương trình tập huấn
 • Tài liệu tập huấn
 • Báo cáo tập huấn
 1. Yêu cầu với chuyên gia
 • Có bằng Đại học về lĩnh vực pháp luật, quản lý đất đai, xã hội nhân văn.
 • Có kinh nghiệm truyền thông, tư vấn pháp luật đất đai.
 • Có kinh nghiệm thúc đẩy các lớp tập huấn với đối tượng người lớn.
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các vùng đồng bào dân tộc.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai hoạt động và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật.

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 18 tháng 12 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.