Tuyển dụng

­

Tuyển Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản [...]

September 8th, 2023|Tuyển dụng|

TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An" ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN (Mã 2.2) Vị trí: Thúc đẩy cuộc [...]

September 6th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN Khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm. Vị trí: Tư vấn khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn [...]

August 18th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn viên lớp tập huấn kỹ năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn viên lớp tập huấn kỹ năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội Mã hoạt động: 1.2.2 Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Tháng 9 năm 2023 Thông tin chung Dự án Tăng [...]

August 16th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn Đánh giá tình hình thực tế và những thách thức về Quản lý đất rừng thông qua dữ liệu và bản đồ và Tổ chức các cuộc họp cộng đồng và các bên liên quan để công nhận ranh giới và giải pháp giải quyết vấn đề

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn Đánh giá tình hình thực tế và những thách thức về Quản lý đất rừng thông qua dữ liệu và bản đồ Tổ chức các cuộc họp cộng đồng và các bên liên quan để công nhận ranh giới và giải pháp giải quyết vấn đề [...]

August 10th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào        dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở [...]

August 3rd, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn đánh giá diễn biến sâu bệnh hại trong quần thể nông lâm kết hợp so sánh với mô hình độc canh/chuyên canh ở Kim Bôi- Hòa Bình

TOR- ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ĐKTC) Tên hoạt động: “Đánh giá diễn biến sâu bệnh hại trong quần thể nông lâm kết hợp so sánh với mô hình độc canh/chuyên canh ở Kim Bôi- Hòa Bình” Thời gian: Tháng 8-9 năm 2023 Cơ sở đề xuất Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan [...]

July 27th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào  dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở [...]

July 20th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn viên cho 02 lớp tập huấn về kỹ năng dành cho porter trong tour trekking

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn viên cho 02 lớp tập [...]

May 18th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn tập huấn về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia và thành viên của Mạng lưới rừng cộng đồng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU   Tiêu đề Tuyển tư vấn tập huấn về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia và thành viên của Mạng lưới rừng cộng đồng Mục tiêu Tổ chức 02 đợt tập huấn nhằm nâng cao [...]

May 5th, 2023|Tuyển dụng|