Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào        dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Chuyên gia xây bộ công cụ giám sát, đánh giá hoạt động dự án

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: Từ ngày 04 đến ngày 25 tháng 12 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 12 năm 2026. Mục tiêu của dự án là Phụ nữ dân tộc thiểu số ở 03 xã Nậm Nhoóng, xã Cắm Muộn và xã Tiền Phong thuộc địa bàn huyện Quế Phong được nâng cao năng lực quản lí, sử dụng đất và đạt sản lượng nông nghiệp cao hơn. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức quản lý, thực hiện dự án. Ban chỉ đạo triển khai dự án được UBND huyện Quế Phong thành lập để phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án. Mỗi xã dự án thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã để làm đầu mối phối hợp triển khai dự án trên địa bàn xã.  

Theo kế hoạch dự án tuyển 01 chuyên gia xây dựng bộ công cụ giám sát, đánh giá các hoạt động. Thông tin về tuyển dụng như sau:

 1. Mục tiêu cụ thể
 •  Xây dựng công cụ giám sát, đánh giá dự án theo các chỉ số mục tiêu, người hưởng lợi và hoạt động của Dự án.
 • Xây dựng các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo định kỳ.
 1. Sản phẩm bàn giao
 • Công cụ giám sát, đánh giá dự án theo các chỉ số mục tiêu, người hưởng lợi và hoạt động của Dự án (file exel).
 • Các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo định kỳ (file word).
 1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện Từ ngày 05 đến ngày 25 tháng 12 năm 2023.

 1. Tổ chức thực hiện

Chuyên gia tư vấn giữ vai trò chủ trì thực hiện hoạt động với sự tham gia của nhóm cán bộ dự án CISDOMA và cán bộ địa bàn ở huyện Quế Phong.

 1. Mức phí chuyên gia tư vấn

Số ngày công và mức phí chuyên gia tư vấn sẽ được thỏa thuận bởi hai bên cùng với ý tưởng kỹ thuật triển khai hoạt động.    

 1. Yêu cầu với chuyên gia tư vấn
 • Có bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực nông, lâm nghiệp;
 • Có kinh nghiệm quản lý các dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển sinh kế xuất nông, lâm nghiệp;
 • Có kinh nghiệm xây dựng các công cụ giám sát đánh giá các dự án hỗ trợ cộng đồng phát triển sinh kế xuất nông, lâm nghiệp;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai hoạt động và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 04 tháng 12 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.