Vị trí: Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Nông dân số trong quản lý vận hành hoạt động tiết kiệm tự quản.

Mã hoạt động: 1.1.2

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 03 năm 2024

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình  sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. UBND huyện Tam Đường giao cho Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng huyện Tam Đường là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai dự án. Dự án hướng tới 02 mục tiêu: i) Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình DTTS thông qua việc áp dụng các giải pháp sinh thái và Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Từ năm 2023, Dự án đã hỗ trợ thành lập và vận hành 19 tổ tiết kiệm tự quản (VSLA) trên địa bàn các xã dự án. Dự án có kế hoạch hỗ trợ 19 tổ VSLA sử dụng phần mềm Nông dân số trong quản lý và vận hành hoạt động tiết kiệm và vay vốn (Phần mềm Nông dân số là một hệ sinh thái do tổ chức CARE  xây dựng và đã chia sẻ như một phần mềm ứng dụng chung). Dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn các thông tin sau:

 1. Mục tiêu tuyển chuyên gia tư vấn

Hướng dẫn các thành viên nòng cốt của 19 tổ VSLA sử dụng phần mềm Nông dân số trong quản lý, vận hành hoạt động tiết kiệm và vay vốn.

 1. 3. Kết quả mong đợi

– 60 thành viên của 19 tổ VSLA sử dụng được phần mềm Nông dân số trong trong quản lý, vận hành hoạt động tiết kiệm và vay vốn.

– Cán Ban quản lý dự án huyện Tam Đường và CISDOMA có thể hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên nòng cốt của 19 tổ VSLA ận hành hoạt động tiết kiệm và vay vốn của tổ.

– Sản phẩm chuyên gia tư vấn bàn giao: Tài liệu hướng dẫn (file ppt) và Báo cáo tập huấn.

 1. Đối tượng tham gia

– Thành viên nòng cốt của 19 tổ VSLA (mỗi tổ gồm 3 người: Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký)

– Cán bộ Ban quản lý dự án huyện Tam Đường và CISDOMA: 4 người

– Cộng tác viên địa phương: 1 người.

 1. Thời gian, địa điểm

Thời gian thực địa: Dự kiến từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm thực địa: huyện Tam Đường

Tổ chức thành 02 lớp tập huấn (mỗi lớp 01 ngày) để đảm bảo số lượng học viên mỗi lớp không quá 30 người/ lớp tập huấn

Thời gian bàn giao báo cáo tập huấn: Dự kiến tuần 4 tháng 3

 1. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn
 •  Xây dựng đề xuất tập huấn bao gồm chương trình tập huấn cụ thể và mức phí tư vấn
 • Xây dựng Tài liệu hướng dẫn (file ppt)
 • Trực tiếp trình bày, hướng dẫn 2 lớp tập huấn tại huyện Tam Đường
 • Viết báo cáo tập huấn.
 1. Yêu cầu với chuyên gia
 • Có bằng Đại học hoặc sau đại học.
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ vận hành hoạt động tiết kiệm vay vốn tự quản.
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ các tổ nhóm nông dân áp dụng phần mềm Nông dân số để quản lý, vận hành hoạt động tiết kiệm và vay vốn
 • Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm phụ nữ, đồng bào tộc thiểu số.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 •  Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng thực hiện và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 •  CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: canh.kn@cisdoma.org.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 08 tháng 3 năm 2024.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.