1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình  sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. UBND huyện Tam Đường giao cho Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng huyện Tam Đường là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai dự án. Dự án hướng tới 02 mục tiêu: i) Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình DTTS thông qua việc áp dụng các giải pháp sinh thái và Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há là một trong những nội dung được Dự án hỗ trợ. Với cảnh sắc núi non hùng vĩ và địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số là những đặc điêm thu hút du khách. Sì Thâu Chải với hơn 60 hộ dân là người Dao sinh sống ở độ cao khoảng 1.500 mét, Lao Chải 1 với hơn 40 hộ dân là người H’Mông sinh sống ở độ cao hơn 1.200 mét. Hoạt động du lịch cộng đồng ở hai bản đã được hình thành trong một vài năm gần đây. Hàng năm đón khoảng hơn chục nghìn lượt khách đến thăm, trong đó có hàng nghìn lượt khách nghỉ lại qua đêm tại các gia đình (homestay).

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, AoP và CISDOMA đã hỗ trợ bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há thành lập Ban quản lý du lịch, Tổ hợp tác du lịch để điều phối và thực hiện các hoạt động phát triển du lịch tại mỗi bản. Tổ hợp tác du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải gồm 11 thành viên. Tổ hợp tác du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 gồm 12 thành viên. (Chi tiết xem Hợp đồng hợp tác đính kèm)

Theo Kế hoạch dự án sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ 02 Tổ hợp tác DLCĐ xây dựng Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh du lịch. Dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn chủ trì kỹ thuật cho hoạt động này với các thông tin sau:

 1. Mục tiêu tuyển chuyên gia tư vấn

Hướng dẫn, thúc đẩy THT du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải và bản THT du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 xây dựng Chiến lược kinh doanh trong 3 năm (2024-2026) và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (trong đó có nội dung tìm hiểu thị trường và tiếp thị sản phẩm).

 1. Kết quả chuyên gia tư vấn bàn giao

Chiến lược kinh doanh trong 3 năm (2024-2026) và Kế hoạch kinh doanh trong 2024 của THT du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 và THT du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải (trong đó có nội dung phân tích thị trường và tiếp thị sản phẩm).

 1. Phương pháp thực hiện

Phương pháp khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan, của các thành viên Tổ hợp tác để Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của 02 Tổ hợp tác phù hợp với tiềm năng và thực tế của địa phương.

 1. Thời gian, địa điểm

Thời gian thực địa: Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024

Địa điểm thực địa: huyện Tam Đường

Thời gian bàn giao kết quả: Dự kiến tháng 3 năm 2024

 1. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn
 •    Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan.
 •  Gặp gỡ các bên liên quan thu thập các thông tin về thị trường.
 •   Thúc đẩy các cuộc họp hướng dẫn 02 THT du lịch cộng đồng bản xây dựng Chiến lược, Kế hoạch kinh doanh.
 •  Hoàn thiện Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh của 02 THT du lịch cộng đồng.
 1. Yêu cầu với chuyên gia
 •    Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực liên quan đến quản trị du lịch, quản trị kinh doanh;
 •   Có kinh nghiệm quản lý các dự án hỗ trợ các nhóm nông dân/THT, HTX trong hoạt động kinh doanh du lịch;
 •  Có kinh nghiệm hỗ trợ thành lập, vận hành hoạt động của THT/ HTX kinh doanh du lịch;
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ các THT/HTX xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh du lịch
 •   Có kinh nghiệm tập huấn cho người lớn;
 •   Có kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc là một lợi thế;
 •  Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng thực hiện và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 22 tháng 12 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng