Tổ chức Oxfam Việt Nam (OiVN) triển khai “Đầu tư Nông nghiệp của Việt Nam ra Nước ngoài Tiểu vùng sông Mekong” (Giai đoạn II) năm 2017 – 2018. Với mục tiêu “Đầu tư nông nghiệp của tư nhân và Nhà nước ở Tiểu vùng sông Mekong tôn trọng quyền về đất đai của phụ nữ, nam giới và cộng đồng”, dự án cải thiện việc thực thi chính sách của các nhà đầu tư Việt Nam trong việc hoàn thành trách nhiệm xã hội với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư của họ ở Lào, Campuchia và Myanma.

Các chuyên gia của CISDOMA cung cấp dịch vụ tư vấn để tổ chức 02 khóa tập huấn về kiến thức và kĩ năng về phương pháp tiếp cận cộng đồng cho các đại diện của các doanh nghiệp và cộng đồng liên quan ở Lào và Campuchia.

Mục tiêu:

Nhân viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đại điện của các cộng đồng nơi các doanh nghiệp này đang đầu tư ở Lào và Campuchia được nâng cáo kiến thức và kĩ năng về tiếp cận cộng đồng một cách có hiệu quả.

Thời gian: Tháng Chín – Tháng Mười 2018

Các hoạt động đã thực hiện

  • Thiết kế các chương trình và tài liệu tập huấn.
  • Thực hiện 02 buổi tập huấn ở Pakse (Lào) và Siem Reap (Campuchia) cho 58 đại diện của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) và lãnh đạo cộng đồng.
  • Tập huấn (ToT) cho các NGO ở Campuchia về thiết kế các chương trình tập huấn cho các cán bộ doanh nghiệp và đại diện cộng đồng.