Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện gói tư vấn “Kiểm tra đánh giá các doanh nghiệp/nhà hàng trong việc thực hiện các thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và xử lý sau thu hoạch”. Đây là một phần trong dự án thúc đẩy thương mại về “Cải thiện điều kiện vệ sinh và Kiểm dịch thực vật tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Trong dự án này, CISDOMA đóng vai trò là nhà thầu chính với việc, cung cấp gói dịch vụ tư vấn, hướng tới các mục tiêu:

  • Cải thiện việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phát triển hệ thống chấm điểm cho các nhà hàng và doanh nghiệp thực phẩm.
  • Cải thiện hệ thống cấp giấy chứng nhận độc lập của phương pháp thực hành tốt trong việc xử lý sau thu hoạch và GAP cho việc thúc đẩy xuất khẩu ngô và gạo.

Tổng kinh phí của gói tư vấn là 340.436 Euros.