Từ tháng 01 đến tháng 12/2010, CISDOMA tiến hành hoạt động nghiên cứu chuỗi giá trị Cacao tại miền nam Việt Nam dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Bỉ. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu về chuỗi giá trị cacao tại tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, An Giang và Đồng Nai, qua đó cải thiện sản xuất và chất lượng cacao tại các tỉnh miền nam Việt Nam