Trong nỗ lực tăng cường tính công khai, minh bạch, từ tháng 06/2009 đến tháng 06/2010, CISDOMA tiến hành dự án Thí điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai, tỉnh  Thái Nguyên) do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm tăng cường nhận thức và năng lực của cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Kéo dài trong 13 tháng với tổng kinh phí 13.669 US$, dự án đã đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Ngày Sáng tạo Việt nam 2009 với chủ đề “Tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm tham nhũng”. Cuộc thi được đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc, Đại sứ Quán Canada, Đại sứ Quán Đan Mạch, Bộ Phát triển Quốc tế Anh, Đại sứ quán Phần Lan và Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ.