Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường Thế giới, ngày 11 tháng 6 năm 2021, CISDOMA phối hợp với Heineken Viet Nam và Phòng Kinh Tế thị xã Điện Bàn đã tổ chức bàn giao các thiết bị hỗ trợ phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cho UBND xã Điện Tiến. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án bảo tồn nguồn nước do Heineken Viet Nam tài trợ và thưc hiện bởi CISDOMA tại Tỉnh Lai Châu và Quảng Nam.

Tham dự hoạt động có đại diện đến từ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineiken Việt Nam, UBND Thị xã Điện Bàn, UBND xã Điện Tiến, các ban ngành đoàn thể và hơn 30 người dân trên địa bàn dự án. Thông qua buổi lễ, một số các thông điệp chính về bảo vệ môi trường đã được nhấn mạnh gồm:

  • Tăng cường sự tham gia của tất cả mọi người trong việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn là việc làm vô cùng cần thiết
  • Hiệu quả phục hồi hệ sinh thái bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhất như phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng cách, trồng cây, không xả rác bừa bãi…
  • Các hệ sinh thái có lành mạnh, sinh kế của người dân mới có thể được nâng cao, chống lại biến đổi khí hậu

Từ tháng 12 năm 2019, Viện Tư vấn phát triển KT-XH Nông thôn và Miền núi – CISDOMA đã ký thỏa thuận hợp tác với UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam và UBND huyện Tam Đường, Lai Châu để phối hợp triển khai chương trình “Bảo tồn nguồn nước” do Heineken Việt Nam tài trợ. Chương trình đã thực hiên nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ kỹ thuật thiết bị nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen của cộng đồng trong việc sử dụng đồ nhựa, xử lý rác thải sinh hoạt hướng tới giảm thiểu lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, dự án cũng triển khai các hoạt động tập huấn và hỗ trợ áp dụng các giải pháp quản lý nguồn gây ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp như sử dụng hợp lý, đúng cách thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có sử dụng bảo hộ lao động, xử lý chất thải chăn nuôi và vỏ bao bì đựng thuốc BVTV.  

Cụ thể, CISDOMA đã tổ chức 12 khóa tập huấn, 04 sự kiện truyền thông và tiếp cận đến hơn 3000 hộ dân ở các xã vùng dự án. Kèm theo đó, Dự án hỗ trợ các vật tư trang thiết bị cần thiết để cộng đồng có thể áp dụng được các giải pháp này vào sản xuất và cuộc sống hàng ngày bao gồm: 44 xe đẩy rác, gần 600 thùng đựng rác cho hơn 300 hộ dân áp dụng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và ủ rác thải hữu cơ tại vườn nhà. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng 99 bể thu gom vỏ chai lọ thuốc BVTV cho hợp tác xã tại các thôn để tổ chức hiệu quả việc thu gom và vận chuyển đến nơi tập kết tiêu hủy an toàn; hỗ trợ 40 hộ chăn nuôi áp dụng hệ thống lọc nước thải sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong cộng đồng dân cư từ chất thải chăn nuôi. Đặc biệt, Dự án đã xúc tiến việc hình thành hỗ trợ hình thành và hỗ trợ ban đầu cho hoạt động của 27 đội thu gom rác ở các thôn nhằm duy trì và thúc đẩy các thực hành tốt bảo vệ môi trường ở địa phương. 

Với nội dung thiết thực với đời sống của người dân và mang ý nghĩa tốt đẹp, các hoạt động của Dự án đã được người dân, chính quyền địa phương hưởng ứng tham gia nhiệt tình và cam kết duy trì các kết quả của Dự án, góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.

Xem bản tin về Lễ bàn giao dự án Bảo tồn nguồn nước, phát sóng trên Truyền hình thị xã Điện Bàn vào 26/06/2021 tại http://qrt.vn/qti-video/truyen-hinh-thi-xa-dien-ban-26-6-2021/