Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022, với sự hỗ trợ của tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) và tổ chức AoP, Viện CISDOMA đã phối hợp cùng UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) triển khai thành công dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Tam Đường. Các loại hình sinh kế do dự án hỗ trợ triển khai như nuôi ong mật, nuôi lợn bản địa, trồng cỏ nuôi cá, trồng nấm rơm, du lịch cộng đồng… đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và thu nhập cho người dân cũng như tạo được sự gắn kết cộng đồng trên địa bàn dự án. 

   

Để duy trì và nhân rộng kết quả của dự án, Viện CISDOMA và UBND huyện Tam Đường đã xây dựng đề xuất và vận động tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) và AoP tài trợ giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, trong đó mở rộng thêm 3 xã. Trong giai đoạn 2 dự án, Viện CISDOMA sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng huyện tiếp tục thúc đẩy các giải pháp nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và nhóm tiết kiệm tự quản thôn bản (VSLA). 

Hướng tiếp cận của dự án nhằm thúc đẩy các thực hành nông nghiệp sinh thái theo tiến trình như sơ đồ bên dưới: 

 

Hướng tiếp cận nhằm thúc đẩy du lịch cộng đồng được chia thành 3 giai đoạn gồm: i) Khảo sát và lập kế hoạch (Xây dựng kế hoạch phát triển DLCĐ cho từng bản; Thiết kế các tour trải nghiệm chi tiết; Thúc đẩy thành lập Ban quản lý DLCĐ, các tổ nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng tại các bản); ii) Các hoạt động hỗ trợ phát triển DLCĐ tại bản (Các khóa tập huấn nâng cao năng lực về dịch vụ du lịch; Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để các gia đình và cộng đồng cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ du lịch; Hướng dẫn hộ gia đình xây dựng kế hoạch đầu tư để vay vốn ngân hàng; Xây dựng các hướng dẫn phát triển DLCĐ tại bản; iii) Các hoạt động truyền thông và kết nối thị trường (Chương trình tour trải nghiệm kết nối khách hàng và thị trường; Thiết kế các video, áp phích truyền thông quảng bá). 

Hoạt động VSLA dự án phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ địa phương triển khai theo các bước sau: i) Lựa chọn các cán bộ Hội để tập huấn trở thành hạt nhân nòng cốt; ii) Các hạt nhân nòng cốt cùng với dự án thành lập và duy trì các nhóm VSLA tại thôn bản; iii) Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của nhóm VSLA.  

Với việc triển khai giai đoạn 2 dự án, kỳ vọng sẽ góp phần tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại địa bàn dự án thông qua việc áp dụng các giải pháp nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và nhóm tiết kiệm tự quản thôn bản.