Dự án Strengthen Resilience Options for Narrowing the Gap/STRONG (tăng cường các phương án chủ động ứng phó bền vững, thu hẹp khoảng cách năng lực– và giảm nhẹ tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu) do Oxfam phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia sáng (Spark) dự kiến tiến hành trong 4 năm hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực ứng phó của các doanh nghiệp nông nghiệp, qua đó tạo ra một mô hình khí hậu-nông nghiệp tân tiến, có lợi cho các doanh nghiệp nông nghiệp, sản xuất, chế biến, phân phối, dịch vụ các sản phẩm nông nghiệp và đang kinh doanh cùng những người sản xuất nhỏ trong các chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Để tạo điều kiện phát triển năng lực cho các doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ dự án, từ tháng 01 – tháng 03/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn cho Oxfam và Spark về:
• Đánh giá hiện trạng các kế hoạch ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu của doanh nghiệp;
• Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sổ tay kế hoạch hành động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu;
• Góp ý dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu của doanh nghiệp;
• Tập huấn về sổ tay kế hoạch hành động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp.