Góc báo chí

­

CISDOMA đoạt giải Chương trình Sáng kiến Phòng chống Tham nhũng (VACI) 2013

Trong hai ngày 11-12/6/2013, tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội, đã diễn ra vòng chung khảo và lễ trao giải “Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013. Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013 do thanh tra chính phủ, Ngân hàng Thế giới (WB) và các [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

VACI 2013 – Phổ biến Pháp lệnh Dân chủ Cơ sở tại xã Yên Thành

Dự án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương” do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và miền núi (CISDOMA) phối hợp với UBND xã Yên Thành thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Hội nghị tổng kết dự án “Thí điểm mô hình quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng rừng đa mục đích”

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, tại Lâm trường Tân lạc huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình, Viện Tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Thí điểm mô hình quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Tổng kết dự án VACI 2011 tại xã Tân Bắc, Quang Bình, Hà Giang

Ngày 21.12.2012 tại xã Tân Bắc, Huyện Quang Bình, Hà Giang, Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi đã tổ chức buổi Hội thảo “Tổng kết dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương ’’ - [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

CDG và CISDOMA tổ chức Hội thảo “Hoạt động của các NGO ở vùng miền núi phía Bắc – Thành công và bài học kinh nghiệm”

Trong những năm gần đây, bên cạnh các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội miền núi của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (PCP) Việt Nam, trong đó có Nhóm hợp tác phát triển (CDG), cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Tập huấn và phổ biến về Quyền khai sinh của trẻ em và các văn bản pháp lý liên quan

Ngày 26/10/2012, tại Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, khóa Tập huấn về “Quyền khai sinh của trẻ em và các văn bản pháp lý liên quan” được tổ chức bởi Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với Hội phụ nữ Huyện Quang Bình thực hiện. Đây là [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

CISDOMA tham dự Hội nghị quốc gia về sức khỏe Tình dục

Trong 02 ngày 10-11/8/2012, tại Khách sạn Crowne Plaza, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc gia về sức khỏe Tình dục năm 2012 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe, Dân số (CCIHP) phối hợp tổ chức. Tham dự hội nghị có đại biểu [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Hội thảo “Pháp lệnh dân chủ cơ sở với đời sống người dân”

Trong khuôn khổ dự án “ Mô hình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch xây dựng các công trình phúc lợi địa phương” do Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tài trợ, ngày 17/2/2012 tại hội trường xã Tân Bắc, CISDOMA đã phối hợp với [...]

December 17th, 2015|Góc thông tin|

CISDOMA tổ chức hội thảo “ Lựa chọn cộng đồng mục tiêu”

Sau gần 6 tháng triển khai dự án, mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách các công trình phúc lợi ở địa phương của dự án do WB tài trợ thuộc chương trình VACI2011 được tổ chức [...]

December 17th, 2015|Góc thông tin|

Tập huấn: “Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương có sự tham gia”

Vừa qua, tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, CISDOMA đã tổ chức Khóa tập huấn “Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương có sự tham gia. Đây là hoạt động thuộc dự án “Mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng [...]

December 17th, 2015|Góc thông tin|