Tuyển dụng

­

Tuyển tư vấn dịch tài liệu truyền thông về du lịch cộng đồng

Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (gọi tắt là dự án phát triển sinh kế) được triển khai từ tháng 7 năm 2022 đến tháng [...]

September 27th, 2023|Chương trình và Dự án, Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản [...]

September 8th, 2023|Tuyển dụng|

TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An" ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN (Mã 2.2) Vị trí: Thúc đẩy cuộc [...]

September 6th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển trưởng nhóm chủ trì khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường cho sản phẩm được lựa chọn

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN Khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường cho sản phẩm được lựa chọn Vị trí: Trưởng nhóm chủ trì khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương [...]

August 18th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn viên lớp tập huấn kỹ năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn viên lớp tập huấn kỹ năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội Mã hoạt động: 1.2.2 Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Tháng 9 năm 2023 Thông tin chung Dự án Tăng [...]

August 16th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào        dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở [...]

August 3rd, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn đánh giá diễn biến sâu bệnh hại trong quần thể nông lâm kết hợp so sánh với mô hình độc canh/chuyên canh ở Kim Bôi- Hòa Bình

TOR- ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ĐKTC) Tên hoạt động: “Đánh giá diễn biến sâu bệnh hại trong quần thể nông lâm kết hợp so sánh với mô hình độc canh/chuyên canh ở Kim Bôi- Hòa Bình” Thời gian: Tháng 8-9 năm 2023 Cơ sở đề xuất Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan [...]

July 27th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào  dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở [...]

July 20th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn viên cho 02 lớp tập huấn về kỹ năng dành cho porter trong tour trekking

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn viên cho 02 lớp tập [...]

May 18th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn hỗ trợ thành lập và thúc đẩy vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào Cai

Tiêu đềTuyển tư vấn hỗ trợ thành lập và thúc đẩy vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào CaiMục tiêuThành lập và xây dựng quy chế, phương án hoạt động cho Mạng lưới rừng cộng đồng tại tại Lào CaiTổ chức thực hiệnViện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền [...]

April 21st, 2023|Tuyển dụng|