Tuyển dụng

­

Tuyển Chuyên gia tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông pháp luật đất đai cho Tổ hòa giải cơ sở 

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào         dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Chuyên gia tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông pháp luật đất đai cho Tổ hòa giải cơ sở  Địa [...]

December 1st, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Chuyên gia xây bộ công cụ giám sát, đánh giá hoạt động dự án

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào        dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Chuyên gia xây bộ công cụ giám sát, đánh giá hoạt động dự án Địa điểm: Hà Nội Thời gian: Từ [...]

December 1st, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn Hỗ trợ 02 Tổ hợp tác DLCĐ xây dựng Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh

Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình  sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) [...]

October 31st, 2023|Tuyển dụng|

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN VẬN HÀNH VSLA CHO CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN

Vị trí: Chuyên gia thúc đẩy lớp tập huấn vận hành hoạt động VSLA Địa điểm: Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Thời gian: Tháng 10 năm 2023 Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ [...]

October 17th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn dịch tài liệu truyền thông về du lịch cộng đồng

Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (gọi tắt là dự án phát triển sinh kế) được triển khai từ tháng 7 năm 2022 đến tháng [...]

September 27th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển chuyên gia tư vấn thiết kế sơ đồ 2 bản du lịch cộng đồng

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN TƯ VẤN Vị trí: Chuyên gia tư vấn thiết kế sơ đồ 02 bản du lịch cộng đồng Mã hoạt động: 1.1.4 Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Tuần 1 và 2 tháng 10 năm 2023 Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng [...]

September 25th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản [...]

September 8th, 2023|Tuyển dụng|

TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An" ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA THÚC ĐẨY  CUỘC HỌP THÀNH LẬP CLB PHỤ NỮ Ở CÁC BẢN DỰ ÁN (Mã 2.2) Vị trí: Thúc đẩy cuộc [...]

September 6th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN Khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn Tập huấn huấn viên lớp TOT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích thị trường, tiếp thị sản phẩm. Vị trí: Tư vấn khảo sát thị trường sản phẩm bí xanh và Tư vấn [...]

August 18th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn viên lớp tập huấn kỹ năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn viên lớp tập huấn kỹ năng chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội Mã hoạt động: 1.2.2 Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Tháng 9 năm 2023 Thông tin chung Dự án Tăng [...]

August 16th, 2023|Tuyển dụng|