Tuyển dụng

­

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ Thiết kế và in ấn tài liệu Hướng dẫn một số kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp sinh thái

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ Dịch vụ: Thiết kế và in ấn tài liệu Hướng dẫn một số kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp sinh thái Mã hoạt động: 1.1.4 Thời gian: Tháng 6 năm 2024 Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống [...]

May 22nd, 2024|Tuyển dụng|

Tuyển dụng tập huấn viên về lưu trữ và liên kết

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN ĐƠN VỊ TƯ VẤN Vị trí:  Tập huấn viên cho các hộ dân [...]

May 13th, 2024|Tuyển dụng|

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ HIỆN TRƯỜNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí công việc: Cán bộ hiện trường Báo cáo cho: Quản lý dự án Địa chỉ làm việc: Hòa Bình và Hà Nội Thời gian bắt đầu: 01/07/2024- 30/8/2025 (Toàn thời gian) Thời hạn: 14 tháng, thử việc 2 tháng (gia hạn hàng năm tùy theo kết quả làm việc [...]

May 13th, 2024|Tuyển dụng|

TUYỂN TẬP HUẤN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An" ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN Vị trí: Chuyên gia tập huấn kỹ năng lập kế hoạch triển khai các mô hình sản xuất [...]

April 26th, 2024|Tuyển dụng|

Tuyển dụng Chuyên gia tập huấn ToT thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái

Vị trí: Chuyên gia tập huấn ToT thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái Mã hoạt động: 1.1.5 Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Tháng 5 – 6 năm 2024 1. Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng hộ [...]

April 19th, 2024|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn xây dựng thực đơn và chế biến các món ăn truyền thống phục vụ khách du lịch

Vị trí: Tập huấn xây dựng thực đơn và chế biến các món ăn truyền thống phục vụ khách du lịch Mã hoạt động: 1.1.2 Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: tháng 6 năm 2024 1. Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ [...]

April 17th, 2024|Tuyển dụng|

TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức Khoa học-Công nghệ ngoài công lập trực thuộc Hội Nghiên cứu Đông Nam Á-Việt Nam. Với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức INKOTA (CHLB Đức), Viện CISDOMA đang phối hợp với các đơn vị đối [...]

April 15th, 2024|Tuyển dụng|

Tuyển Điều phối viên Mạng lưới thúc đẩy áp dụng Nông nghiệp sinh thái huyện Tam Đường

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN TƯ VẤN Vị trí: Điều phối viên Mạng lưới thúc đẩy áp dụng Nông nghiệp sinh thái huyện Tam Đường Mã hoạt động: 1.2.2 Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025 Thông tin chung Dự án [...]

April 11th, 2024|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn Hỗ trợ thành lập Mạng lưới thúc đẩy áp dụng Nông nghiệp sinh thái huyện Tam Đường

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN TƯ VẤN Vị trí: Hỗ trợ thành lập Mạng lưới thúc đẩy áp dụng Nông nghiệp sinh thái huyện Tam Đường Mã hoạt động: 1.2.2 Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Ngày 15-30 tháng 03 năm 2024 1. Thông tin chung Dự án Tăng cường [...]

March 11th, 2024|Tuyển dụng|

Tuyển đơn vị tư vấn Xây dựng bộ videoclip Tài liệu Hướng dẫn 10 kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp sinh thái

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN ĐƠN VỊ TƯ VẤN Vị trí: Xây dựng bộ videoclip Tài liệu Hướng dẫn 10 kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp sinh thái Mã hoạt động: 1.1.4 Thời gian: Tháng 3 đến Tháng 4 năm 2024 1. Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống [...]

March 4th, 2024|Tuyển dụng|