Ngày 26/10/2012, tại Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, khóa Tập huấn về “Quyền khai sinh của trẻ em và các văn bản pháp lý liên quan” được tổ chức bởi Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với Hội phụ nữ Huyện Quang Bình thực hiện.

Đây là hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ dự án “Tiếp tục tăng cường năng lực cho HPN Huyện Quang Bình (Hà Giang) trong việc truyền thông, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ các dân tộc thiểu số” do Quỹ Sáng kiến Tư pháp (JIFF/JPP) tài trợ lần 2 cho CISDOMA.

Học viên của khóa tập huấn gồm: chủ tịch hội phụ nữ các xã thuộc huyện Quang Bình, các chủ nhiệm của Câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật và Đời sống của 15 xã trong huyện, đại diện phòng tư pháp, HPN huyện Quang Bình.

Giảng viên chính của khóa tập huấn là Thạc sĩ – Luật sư Hoàng Nguyên Bình.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp các học viên:
– Hiểu rõ hơn quyền của trẻ em được khai sinh và trách nhiệm của chính quyền, Hội PN, cán bộ tư pháp để thúc đẩy cha mẹ, ông bà người thân cần thiết phải khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn
– Biết rõ các văn bản liên quan đến khai sinh cho trẻ em để áp dụng vào công việc thúc đẩy các gia đình có bé mới sinh đi khai sinh đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Khóa tập huấn sử dụng các phương pháp như tập huấn dựa trên quyền/có sự tham gia thông qua các thảo luận nhóm, bài tập cá nhân, phân tích bài tập tình huống, học qua thực hành các trường hợp cụ thể, qua đó các học viên cơ hội trải nghiệm và rút ra được bài học.
Kết thúc khóa tập huấn, học viên đã hiểu và nắm rõ hơn về Đăng ký khai sinh và thấy việc đăng ký khai sinh là quyền thiết yếu của trẻ em.

Học viên tham dự cũng nắm rõ hơn về trình tự, thẩm quyền và thời hạn của việc đăng ký khai sinh; đăng ký khai sinh bị quá hạn và đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.

Ông Nguyễn Bảo Long – Trưởng phòng Tư pháp đã phát biểu: “Rất cảm ơn giảng viên của khóa tập huấn và Viện Tư vấn PTKTXH Nông thôn và Miền núi đã có buổi tập huấn về Quyền khai sinh cho trẻ em tại Huyện Quang Bình, đây là vấn đề đang hết sức khó khăn đối với Phòng tư pháp chúng tôi trong việc tuyên truyền để cho người dân hiểu và nắm rõ quyền lợi thiết thân của việc đăng ký khai sinh đúng hạn và quyền khai sinh của trẻ em. Thông qua lớp tập huấn này chúng tôi cũng đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích để phục vụ cho công tác đăng ký khai sinh tại địa phương”

Thu Hiền