Trong hai ngày 11-12/6/2013, tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội, đã diễn ra vòng chung khảo và lễ trao giải “Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013.

Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) 2013 do thanh tra chính phủ, Ngân hàng Thế giới (WB) và các nhà đồng tài trợ tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), Irish Aid, Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID-UK) nhằm  hỗ trợ thực hiện các sáng kiến về tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng

24 đề án trong tổng số 103 đề án dự thi được trao giải lần này. Đây là những đề án được xem là có tính sáng tạo, hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp thiết thực cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và liêm chính.

Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã vinh dự dành giải thưởng cuộc thi với đề án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương (sẽ thực hiện tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang)

Đây là lần thứ 3 CISDOMA tham gia và dành giải thưởng này. Giải thưởng lần thứ nhất (VID 2009) CISDOMA được nhận với đề án “ Thí điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi địa phương” được thực hiện tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Giải thưởng lần thứ hai (VACI 2011) CISDOMA được nhận với đề án: “Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương”tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang”./.

Thu Hiền