Chương trình và Dự án

­

Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” (04/2020 -03/2023)

  Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” Liên minh Châu Âu (EU) (website: http://europa.eu và mạng xã hội https://www.facebook.com/EUandVietnam/) tài trợ thông qua tổ chức Oxfam Việt Nam, do Viện tư vấn phát triển nông thôn và miền núi (CISDOMA) thực hiện tại địa bàn ba thành phố Hà Nội, [...]

June 10th, 2020|Chương trình và Dự án|

Dự án “Bảo tồn nguồn nước” (9/2019 – 6/2021)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Bảo tồn nguồn nước” do Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam tài trợ. Dự án được thực hiện với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích thực hành tốt [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án “Tăng cường quyền đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao kiến thức pháp lý và hỗ trợ pháp lý” (10/2019 – 9/2022)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường quyền đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao kiến thức pháp lý và hỗ trợ pháp lý” do tổ chức Bộ hợp tác và [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” (7/2019-6/2022)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (BfdW), Action [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án “Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai” (1/2019 – 6/2020)

Dự án "Ảnh hưởng của việc thực thi quyền đất đai" được tài trợ bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam và thực hiện bởi 2 thành viên của Liên minh Nông nghệp là Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và Trung tâm Nghiên cứu [...]

November 28th, 2019|Chương trình và Dự án|

Dự án: “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam” (07/2017 – 07/2019)

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án " Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam" [...]

Dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”

Từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2018, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” do Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG) tài trợ. [...]

February 16th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (08/2016 – 08/2017)

CISDOMA phối hợp với Công Ty Cổ Phần Đóng tàu Damen Sông Cấm (DSCS) thực hiện dự án Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng do Công Ty Tài Chính Phát Triển Hà Lan (FMO) tài trợ. Dự án được thực hiện trong thời gian một năm [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn ở Việt Nam” (01/2016 – 12/2018)

Từ tháng 01/2016 – tháng 12/2018, CISDOMA phối hợp với tổ chức Aide et Action Pháp tại Việt Nam (AEAV) thực hiện dự án "Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục  cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn ở Việt Nam" do Hội đồng Châu Âu tài trợ. Dự án [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” (01/2016 – 12/2017)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/12/2017, CISDOMA phối hợp với tổ chức Oxfam và các tổ chức thuộc mạng lưới LANDA và FORLAND thực hiện dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” do Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông (MRLG) tài trợ. Mục [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|