Ấn phẩm

­

Thông tin ấn phẩm “Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng”

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một trong năm ổ bão của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hằng năm thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt. Trong 30 năm qua, số người chết và mất tích d thiên tai bình quân mỗi [...]

May 17th, 2024|Ấn phẩm, Góc thông tin|

Thông tin ấn phẩm “Hướng dẫn lập kế hoạch kinh tế hộ gia đình”

Kinh tế hộ gia đình là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 05/4/1988 về "Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp ", với mục đích giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn, [...]

May 17th, 2024|Ấn phẩm, Góc thông tin|

Thông tin ấn phẩm “Mô hình truyền thông và tư vấn pháp luật về đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số”

Tài liệu được biên soạn trong khuôn khổ dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số”. Dự án do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) tài trợ thông qua tổ [...]

May 15th, 2024|Ấn phẩm, Góc thông tin|

Luật Đất đai năm 2024 và cơ hội hiện thực hóa các chính sách về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong hai thập kỷ qua, nhiều Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và văn bản thực thi chính sách của Chính phủ về đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được ban hành và triển khai. Luật Đất đai năm 2024 là khuôn khổ pháp lý [...]

Đối thoại Quốc tế đa phương về Hệ thống lương thực bền vững

Ngày 18/05/2021 vừa qua gần 120 đại biểu đã tham gia đối thoại đa bên về hệ thống lương thực bền vững do Ủy ban Quan hệ đối tác thực phẩm Hà Lan, Rabobank, Đại học Wageningen, VNO NCW, Oxfam Novib, Bộ Nông nghiệp -Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm, Bộ Ngoại giao Hà [...]

Phóng sự VTV: Dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”

Ngày 9/1/2018, phóng sự về dự án "Bảo đảm quyền sở hữu đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý" do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội các vùng nông thôn miền núi (CISDOMA) thực hiện đã được phát sóng trên Đài Truyền hình [...]

January 12th, 2018|Ấn phẩm, Góc thông tin|

Xuất bản Hướng dẫn tự nguyện của FAO về quản trị có trách nhiệm quyền sở hữu đất đai, bằng tiếng Việt

“Hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia” vừa được xuất bằng tiếng Việt bởi: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Oxfam tại Việt Nam, Viện Tư vấn phát [...]

October 19th, 2017|Ấn phẩm, Góc thông tin, Tin hoạt động|

Tài liệu tuyên truyền về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”, một bộ tài liệu tuyên truyền về quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ đã được thiết kế và hoàn thiện vào tháng 5/2017. Dưới sự tài trợ của Chương trình [...]

July 5th, 2017|Ấn phẩm, Góc thông tin|

Cải thiện các Hệ số phát thải (EF) trong Kiểm kê khí nhà kính tiểu khu vực chăn nuôi (Trâu, Bò) Việt Nam

Nguyễn Mộng Cường Trung tâm nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững Chăn nuôi gia súc là một trong các nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Khí nhà kính (KNK) bao gồm khí CH4 và N2O được phát thải thông qua quá trình [...]

January 28th, 2016|Ấn phẩm, Góc thông tin|