Trong khuôn khổ dự án “ Mô hình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch xây dựng các công trình phúc lợi địa phương” do Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tài trợ, ngày 17/2/2012 tại hội trường xã Tân Bắc, CISDOMA đã phối hợp với UBND xã Tân Bắc tổ chức hội thảo “Pháp lệnh dân chủ cơ sở với đời sống của người dân” nhằm tìm hiểu rõ thực trạng thực hiện PL DCCS và các giải pháp để đưa pháp lệnh thực sự đi vào đời sống người dân ở địa phương.

Đây là hoạt động thứ 2 sau hoạt động giới thiệu dự án được tổ chức vào tháng 1/2012 vừa qua. Tham gia hội thảo có ông Hoàng Minh Thập – chủ tịch UBND, ông Ván Láo Lù – Bí thư Đảng ủy, đại diện 5 ban ngành đoàn thể xã Tân Bắc và trưởng thôn, bí thư chi bộ 7 thôn của xã.

Hội thảo đã thảo luận và làm rõ vai trò của PL DCCS đối với đời sống người dân và thực trạng thực hiện PL DCCS tại địa phương. Qua hội thảo, có thể việc thực hiện PL DCCS ở xã Tân Bắc còn gặp nhiều hạn chế. Hầu hết đại biểu chưa hoàn toàn hài lòng về kết quả triển khai tại địa phương vì nhiều khi việc triển khai còn mang tư tưởng áp đặt; công tác phổ biến cho người dân hiểu chưa phù hợp; cán bộ cơ sở cũng chưa nắm rõ pháp lệnh nên việc truyền tải cho người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng đó, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến nhằm thực hiện PL DCCS ở địa phương được tốt hơn. Trước hết phải tập huấn nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ cơ sở về PL DCCS, nâng cao nhận thức cho người dân qua tờ rơi, phổ biến thường xuyên qua các cuộc họp thôn.

Kết thúc hội thảo, ông Ván Láo Lù, bí thư đảng ủy xã phát biểu:“Thay mặt địa phương tôi xin cảm ơn CISDOMA, đặc biệt là ông Trần Tháp Long (dẫn trình hội thảo) đã hỗ trợ để chúng tôi thấy rõ được tình hình triển khai PL DCCS ở địa phương mình và tìm ra các giải pháp thực hiện Pháp lệnh DCCS ở địa phương tốt hơn. Mong rằng với sự hỗ trợ của CISDOMA và nhà tài trợ, cuối năm nay sẽ cải thiện được tình hình này”.