Dự án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương” do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và miền núi (CISDOMA) phối hợp với UBND xã Yên Thành thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình Phòng chống tham nhũng do Ngân hàng thế giới và Thanh tra Nhà nước (VACI).

Sau đợt tập huấn TOT cho các trướng phó thôn, bí thư chi bộ xã Yên Thành và đại diên 14 xã trong huyện, từ 27/2 đến 17 /3 UBND xã Yên Thành đã phối hợp với các trưởng thôn/ bí thư chi bộ tổ chức hoạt động phổ biến PL DCCS tại 8 thôn của xã Yên Thành. Tổng số người tham dự là: 628 (246 nữ, 382 nam). Các nội dung PL DCCS đã phổ biến bao gồm lợi ích của việc thực hiện PL DCCS và những nội dung mà người dân có quyền được tham gia (được biết; bàn và quyết định trực tiếp; bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định quyết định; tham gia ‎y kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định; giám sát). Trong phần thực hành nội dung PL DCCS, các thôn đã  tổ chức lấy ‎ý kiến người dân lựa chọn các công trình cần làm mới/ cải tạo. Các công trình mà người dân 8 thôn đã lựa chọn bao gồm:

Tên thôn Công trình đã lựa chọn
Đồng Tâm Xây một hồ chứa nước tước tiêu cho ruộng lúa 2 xóm
Yên Lập Xây dựng khuân viên nhà văn hóa thôn
Pà Vầy Sủ Xây dựng khuân viên nhà văn hóa thôn
Yên Thành Nâng cấp tuyến nước Vằng kheo vào điểm trường
Đồng Tiến Nâng cấp Nhà văn hóa thôn
Yên Thượng Xây dựng khuân viên nhà văn hóa thôn
Tân Thượng Xây dựng nhà vệ sinh tai nhà văn hóa thôn và dẫn nước sạch tới nhà văn hóa thôn
Thượng Bình Tu sửa Nhà văn hóa thôn

Danh sách lựa chọn sẽ được bình chọn tìm điểm ưu tiên để cải tạo với sự hỗ trợ của dự án và địa phương.

Đánh giá về đợt truyền thông về Pháp lệnh dân chủ cơ sở này, lãnh đạo địa phương chia sẻ: “Hoạt động truyền thông được người dân hưởng ứng cao, mọi người dân đều được tham gia ý kiến thảo luận theo tinh thần dân chủ và đã thực hành lựa chọn ra những công trình cấp thiết mong muốn được cải tạo và làm mới theo phương pháp tiếp cạn của dự án”.

Thanh Nhã