Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu “Tuyển tư vấn xây dựng bộ tài liệu tập huấn và truyền thông về quy định pháp luật liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ”. Hoạt động này nằm trong dự án “Tăng cường quyền tiếp cận với đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý” được tài trợ bởi tổ chức INKOTA và được CISDOMA triển khai tại huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu và huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2022.

Hoạt động này nhằm:

  • Xây dựng bộ tài liệu tập huấn ToT về quy định pháp luật liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ cho cán bộ của các cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý, quản lý đất đai của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lào Cai;
  • Xây dựng bộ tài liệu tập huấn về quy định pháp luật liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ cho cán bộ của các cơ quan có chức năng liên quan đến hỗ trợ pháp lý, quản lý đất đai cấp huyện thuộc tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lào Cai;
  • Xây dựng bộ tài liệu tập huấn kỹ năng truyền thông và tư vấn về quy định pháp luật liên quan đến quyền đất đai cho cán bộ của các cơ quan có chức năng liên quan đến hỗ trợ pháp lý, quản lý đất đai cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lào Cai;
  • Xây dựng bộ tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về quy định pháp luật liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ cho người dân các thôn, xã thuộc tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lào Cai.

Các tài liệu này sẽ được được sử dụng trong các khóa tập huấn và sự kiện truyền thông tại địa bàn dự án.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. CV cập nhật
  3. Dự thảo khung nội dung 04 tài liệu
  4. 01 ví dụ về công việc tương tự đã thực hiện trước đây

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 5 tháng 3 năm 2020.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.