Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

 • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
 • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
 • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Dự án: Dự án 3 năm – “Tăng cường khả năng chống chịu của người dân nghèo thông qua sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” – được thực hiện tại Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi – CISDOMA cùng sự  hỗ trợ tài chính của tổ chức Bread for the World và Action ọn Porverty. Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Chúng tôi đang tìm chuyên gia tư vấn cho Dự án. Trách nhiệm:

 • Thực hiện đánh giá cuối kỳ: đánh giá và phân tích các kết quả của dự án để báo cáo cho các nhà tài trợ, nhóm hưởng lợi, đối tác địa phương, v.v.
 • Đưa ra các khuyến nghị để phát triển ý tưởng thiết kế nội dung dự án mới trong giai đoạn tiếp theo.
 • Tài liệu hóa các thực hành tốt trong các mô hình sinh kế thích ứng / giảm nhẹ để phổ biến và vận động.
 • Vui lòng xem TOR đính kèm để biết thêm chi tiết.
 • Ứng viên gửi đề xuất về kỹ thuật và ngân sách bằng tiếng Anh đến địa chỉ email recruitment@cisdoma.org.vn

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập theo Quyết định số 25 / QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV). Thông qua tư vấn và hợp tác trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững trong các lĩnh vực khác nhau, hoạt động của CISDOMA đang nhắm tới:

 • Nâng cao năng lực, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm thiệt thòi, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, người nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác;
 • Tăng cường năng lực của các tổ chức địa phương trong việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi của Việt Nam; và
 • Cung cấp các thông tin và phản hồi từ cơ sở để đóng góp cho quá trình hoạch định và triển khai các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Dự án: Dự án 3 năm – “Tăng cường khả năng chống chịu của người dân nghèo thông qua sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu” – được thực hiện tại Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi – CISDOMA cùng sự  hỗ trợ tài chính của tổ chức Bread for the World và Action ọn Porverty. Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Chúng tôi đang tìm chuyên gia tư vấn cho Dự án. Trách nhiệm:

– Thực hiện đánh giá cuối kỳ: đánh giá và phân tích các kết quả của dự án để báo cáo cho các nhà tài trợ, nhóm hưởng lợi, đối tác địa phương, v.v.

– Đưa ra các khuyến nghị để phát triển ý tưởng thiết kế nội dung dự án mới trong giai đoạn tiếp theo.

– Tài liệu hóa các thực hành tốt trong các mô hình sinh kế thích ứng / giảm nhẹ để phổ biến và vận động.

Vui lòng xem TOR đính kèm để biết thêm chi tiết.

Ứng viên gửi đề xuất về kỹ thuật và ngân sách bằng tiếng Anh đến địa chỉ email recruitment@cisdoma.org.vn

Để biết thêm chi tiết về vị trí, vui lòng liên hệ với ông Khương Ngọc Cảnh canh.kn@cisdoma.org.vn. Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 15/7/2021.

Xin lưu ý mặc dù CISDOMA đánh giá cao tất cả các phản hồi, nhưng chỉ những ứng viên trong danh sách ngắn mới được liên hệ để phỏng vấn.

Để biết thêm chi tiết về vị trí, vui lòng liên hệ với ông Khương Ngọc Cảnh canh.kn@cisdoma.org.vn. Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 15/7/2021.

Xin lưu ý mặc dù CISDOMA đánh giá cao tất cả các phản hồi, nhưng chỉ những ứng viên trong danh sách ngắn mới được liên hệ để phỏng vấn.