Ngày 3/7/2013 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ tài chính của AAV, nhóm GPAR (đại diện là CISDOMA và CSDP) đã tổ chức hội thảo “Công khai và minh bạch thông tin trong Quản lý và Sử dụng đất”

Tham dự hội thảo có 50 đại biểu, bao gồm các đại diện đến từ 20 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài mạng GPAR, đại diện Vụ Pháp Chế – Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý đất đai Bộ Tài Nguyên Môi trường, Sở Tài Nguyên Môi trường Hà Nội, Liên Minh đất đai, Ban Tuyên giáo TW HLH Phụ nữ Việt Nam, MTTQ Việt Nam, tạp chí Kinh tế Môi trường, OxFam Anh, CIDA, AAV Việt Nam, …

Hội thảo đã có 3 bài trình bày nhằm điểm lại thực trạng về công khai và minh bạch thông tin trong quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam bao gồm: (1) Khung pháp lý liên quan tới công khai và minh bạch thông tin trong quản lý và sử dụng đất hiện nay của Nguyên thứ trưởng Bộ TNMT- GS.TS Đặng Hùng Võ ; (2) Thực trạng về công khai và minh bạch thông tin trong quản lý và sử dụng đất qua nghiên cứu Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Ông  Đặng Hoàng Giang (CECODES)/ đại diện PAPI; (3) Quản lý, sử dụng đất và sự tham gia của người dân của bà Nguyễn Thu Hương- đại diện oxfam Anh .Các bài trình bày đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu, rất nhiều câu hỏi đã được các diễn giả trả lời trong hội thảo.

Kết thúc hội thảo là phần thảo luận chung, hội thảo đã thu nhận được các kiến nghị của các tổ chức xã hội dân sự nhằm thúc đẩy minh bạch thông tin trong quản lý và sử dụng đất, các ý kiến được tổng hợp thành 4 vấn đề lớn mà các tổ chức xã hội dân sự cần làm nhằm thúc đẩy minh bạch thông tin trong quản lý sử dụng đất: (1) Thể chế; (2) Vận động chính sách; (3) Truyền thông và (4) Hoạt động chia sẻ, kết nối./.

Thanh Nhã- CISDOMA