Kể từ năm 2015, Diễn đàn Nông nghiệp Mùa thu đã trở thành một sự kiện thường niên quan trọng của Liên Minh Nông nghiệp. Năm 2020, Diễn đàn dự kiến được tổ chức với chủ đề “Định hướng chính sách nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đại dịch covid 19“. Nội dung chính nhằm thảo luận về tác động của covid 19 đối với ngành nông nghiệp và các định hướng để ngành nông nghiệp thích ứng với đại dịch.

Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 19/11/2020

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Liên minh rất mong các thành viên đóng góp bài hoặc giới thiệu người viết bài tham gia Diễn đàn. Thư mời viết bài được đăng tải tại đây: http://vepr.org.vn/533/news-detail/1803230/thong-bao/thu-moi-viet-bai-tham-du-dien-dan-nong-nghiep-mua-thu-2020-dinh-huong-chinh-sach-nong-nghiep-viet-nam-trong-boi-canh-dai-dich-covid.html

Các thành viên Liên minh đăng ký tham dự Diễn đàn với chị Thảo (dang.bichthao@vepr.org.vn), cc chị Dịu (ha.thidiu@vepr.org.vn).

Các thành viên ở Miền Nam tham dự Diễn đàn vui lòng email họ và tên, thời gian bay và chuyến bay mong muốn để Ban Tổ chức đặt vé máy bay và khách sạn.

Trân trọng,