Ngày 03 tháng 3 năm 2022 ngài Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đoàn công tác đã thực hiện chuyến giám sát dự án “Tăng cường tiếp cận quản , sử dụng đất rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do CISDOMA các đối tác thực hiện tại Lào Cai. Trong khuôn khổ chuyến đi nàyngài Đại sứ đã buổi gặp giao với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường. 

Tham gia buổi tiếp có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên trong đoàn công tác của Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam và Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi thuộc Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam (CISDOMA). 

Quang cảnh buổi tiếp 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường bày tỏ niềm vui mừng chào đón đoàn công tác của Phái đoàn Châu Âu (EU) tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Lào Cai từ khi tái lập tỉnh đến nay, đặc biệt nhấn mạnh đến diện tích rừng và đất lâm nghiệp, Lào Cai đang triển khai Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường quốc doanh trên địa bàn, thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2024. Hiện tại, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án sử dụng đất của các công ty TNHHMTV lâm nghiệp Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng. Diện tích đất sử dụng không hiệu quả, tranh chấp, chồng chéo các công ty lâm nghiệp đề nghị được chuyển giao cho địa phương quản lý là 4.390,1 ha. 

Để có thêm nguồn lực tổ chức thực hiện giao đất, giao rừng cho cộng đồng thôn, bản, tỉnh Lào Cai rất cảm ơn Liên minh Châu Âu (EU) đã hỗ trợ tài chính thống qua tổ chức Oxfam để Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) triển khai thực hiện dự án giao đất gắn với giao rừng cho một số cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Bảo Yên và Văn Bàn. Việc giao đất gắn với giao rừng cho các đối tượng để tăng cường quản lý có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên là cần thiết và tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng đất, sử dụng rừng; trong đó, có cộng đồng dân cư tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phát triển sinh kế là cần thiết. Tuy nhiên, việc giao đất gắn với giao rừng trên cơ sở Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp 2017 chưa có quy trình đồng bộ, thống nhất. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tặng Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền EU tại Việt Nam cuốn sách Văn hoá dân gian các dân tộc Lào Cai 

Trong khuôn khổ dự án này, Lào Cai rất mong Viện Tư vấn phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi phối hợp với các cơ quan liên quan các cấp: Hoàn thiện Quy trình về trình tự thủ tục giao đất gắn với giao rừng để thống nhất triển khai thực hiện trên toàn quốc; Sau khi đã thí điểm giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồn dân cư hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý đất và rừng đã giao cho cộng đồng dân cư để người dân thống nhất thực hiện; Đề nghị EU nghiên cứu, hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư sau khi được giao đất, giao rừng. Nếu không có sinh kế người dân lại tác động vào rừng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Vấn đề giao đất, giao rừng là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Với trách nhiệm của cá nhân và của lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời trong qúa trình thực hiện để Dự án đạt mục tiêu đề ra 

Ngài Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Lào Cai dành cho đoàn công tác, ông cũng chúc mừng tỉnh đã khởi công dự án Cảng hàng không; đồng thời giới thiệu về dự án “Tăng cường tiếp cận quản lí, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do EU tài trợ tại tỉnh Lào Cai. Với tư cách là đơn vị tài trợ dự án, đoàn công tác đã đi thực tế tại huyện Bảo Yên và thấy được sự đồng thuận từ người dân đến chính quyền và công ty lâm nghiệp, thấy rằng người dân có đầy đủ năng lực tiếp nhận đất rừng từ các công ty lâm nghiệp để quản lí và phát triển rừng. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền EU tại Việt Nam cho biết dự án “Tăng cường tiếp cận quản lí, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do EU tài trợ được triển khai tại 2 tỉnh của Việt Nam, đó là Lào Cai và Kon Tum. Ông cũng đề xuất tỉnh Lào Cai sớm có quyết định giao đất từ công ty lâm nghiệp cho người dân, tin tưởng dự án thành công, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo sinh kế cho người dân. 

Buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đi thăm điểm thực hiện dự án tại xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” do EU tài trợ, được thực hiện bởi Viện Tư vấn phát triển kinh tế – xã hội nông thôn miền núi  (CISDOMA) và các tổ chức Oxfam, CEGORN, CRD, tại Lào Cai và Kon Tum từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2023. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Lào Cai