Ngày 20/2/2017 tại Hòa Bình, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã phối hợp với Sở Ngoại vụ Hòa Bình tổ chức hội thảo Khởi động dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” (Mã dự án: CIS_MRLG3) do Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG) tài trợ.

Tham dự hội thảo có 52 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo đến từ Sở Ngoại vụ, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Nhà nước, Chi cục Quản lý Đất đai, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó còn có đại diện lãnh đạo UBND, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Phòng Tài nguyên Môi trường 2 huyện Kim Bôi, Đà Bắc và lãnh đạo, cán bộ địa chính 14 xã triển khai dự án. Về phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Ngọc Lan, điều phối viên chương trình MRLG cũng đã tham dự và chia sẻ tại hội thảo.

Tại hội thảo, CISDOMA đã giới thiệu nội dung của dự án, các đại biểu đã chia sẻ tình hình tiếp cận dịch vụ pháp lý liên quan đến đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn và thảo luận, thống nhất được kế hoạch dự kiến cũng như vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Lãnh đạo UBND 2 huyện Đà Bắc và Kim Bôi cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ để các hoạt động dự án được triển khai trên địa bàn thuận lợi và hiệu quả nhất.