Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc”, gọi tắt là dự án A4P, nhằm góp phần ổn định sinh kế một cách bền vững cho người dân tộc thiểu số nghèo thông qua cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái với sự tham gia tích cực của các nam-nữ nông dân trong việc thiết lập và duy trì các cảnh quan nông nghiệp sinh thái có khả năng phục hồi cao..

Nhóm mục tiêu chính của dự án: người dân tộc H’Mông ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và người Mường ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Thời gian thực hiện dự án: 48 tháng, từ 9/2021 tới 8/2025

Ngân sách cho dự án đến từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) thông qua tổ chức Bánh mỳ Thế giới (BftW); Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF), và Tổ chức Khuyến lâm Đan Mạch thông qua Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA)

Trong khuôn khổ dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” (gọi tắt là dự án A4P), từ năm 2022 đến đầu 2023, CISDOMA đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam (ICRAF) triển khai nhiều hoạt động, trong đó có thể kể đến Khóa tập huấn cho tập huấn viên (TOT) về Nông nghiệp sinh thái dành cho 26 cán bộ đại diện các Sở NNPTNT, Trung tâm khuyến nông, Hội Phụ nữ từ các tỉnh Hòa Bình và Yên Bái; Khóa tập huấn về thành lập tổ nhóm cho người dân vùng dự án tại huyện Trạm Tấu, Yên Bái; Khóa tập huấn về đo đạc sinh trưởng và phát triển của cây trồng tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình.

Chi tiết Dự án: https://bit.ly/A4PVietnamProject