Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án ” Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam” do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới (BfdW), Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) và một số nguồn địa phương tài trợ.

Mục tiêu của dự án là đóng góp vào việc nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua việc cải thiện hiểu biết về biến đổi khí hậu ở địa phương và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp thích ứng. Dự án sẽ được thực hiện tại huyện Tam Đường (Lai Châu) và thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) với tổng kinh phí là 205.000 Euros.