Chương trình và Dự án

­

Dự án: “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” (01/2016 – 12/2017)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/12/2017, CISDOMA phối hợp với tổ chức Oxfam và các tổ chức thuộc mạng lưới LANDA và FORLAND thực hiện dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” do Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông (MRLG) tài trợ. Mục [...]

February 14th, 2017|Chương trình và Dự án|

Dự án: Nâng cao nhận thức của người dân về quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (01 – 06/2016)

Từ tháng 01 đến tháng 06/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động Học hỏi và Vận động Nâng cao nhận thức của người dân về quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Vận động thực hiện đảm bảo Quyền có tên vợ và chồng trong Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất (03 – 11/2014)

Từ tháng 03 đến tháng 11/2014, CISDOMA thực hiện dự án “Vận động thực hiện đảm bảo Quyền có tên vợ và chồng trong Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất” tại Hòa Bình, Vĩnh Long và Quảng trị, với mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ thông qua việc [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Tiếp tục tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình, Hà Giang trong truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ các dân tộc thiểu số (10/2012 – 10/2013)

Với sự hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Tư pháp, CISDOMA tiến hành dự án Tiếp tục tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình, Hà Giang trong truyền thông phổ biến pháp luật cho phụ nữ các dân tộc thiểu số. Dự án kéo dài 13 tháng từ tháng 10/2012 – [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương (01/2012 – 11/2014)

Từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2014, CISDOMA tiến hành dự án "Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại địa phương" do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với tổng trị giá 28.919 US$, dự án được thực hiện nhằm [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình trong việc hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số (01/2011 – 01/2012)

Kéo dài 12 tháng, dự án Tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ huyện Quang Bình trong việc hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ dân tộc thiểu số do Quỹ Sáng Kiến Tư pháp tài trợ và thực hiện bởi CISDOMA hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực của Hội Phụ nữ huyện [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình trong việc xác định và thực hiện các chương trình giảm nghèo hiệu quả (08/2010 – 02/2011)

Trong vòng bảy tháng từ tháng 08/2010 đến tháng 02/2011, CISDOMA thực hiện dự án Tăng cường năng lực cho Hội phụ nữ huyện Quang Bình trong việc xác định và thực hiện các chương trình giảm nghèo hiệu quả do Quỹ Canada tài trợ. Với tổng kinh phí 16.382 US$, dự án hướng đến mục [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Thí điểm và trình diễn mô hình Quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao ở những khu rừng nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng đa mục đích (01/2009 – 01/2011)

Từ tháng 01/2009 đến tháng 01/2011, CISDOMA thực hiện dự án Thí điểm và trình diễn mô hình Quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao ở những khu rừng nằm ngoài rừng đặc dụng theo hướng sử dụng đa mục đích do UNDP tài trợ tại tỉnh Hòa Bình. Với tổng giá trị 17.961 [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|

Dự án: Thí điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh  Thái Nguyên (06/2009 – 06/2010)

Trong nỗ lực tăng cường tính công khai, minh bạch, từ tháng 06/2009 đến tháng 06/2010, CISDOMA tiến hành dự án Thí điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi xã hội tại xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai, tỉnh  Thái Nguyên) do Ngân hàng [...]

February 26th, 2016|Chương trình và Dự án|