Bộ phận Chương trình

­

Dự án: “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam” (07/2017 – 07/2019)

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án " Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam" [...]

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Cán bộ Chương trình

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2007, chuyên ngành Phát triển nông thôn và Khuyến nông. Ngoài ra, bà đã từng tham gia nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực do CIFPEN, Nhóm Hợp tác phát triển, Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu, Ngân [...]

January 4th, 2016|Bộ phận Chương trình|