Ngày 29/8/2016, CISDOMA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ Phần Đóng tàu DAMEN Sông Cấm (DSCS) thực hiện dự án “Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”. Dự án được triển khai trong thời gian một năm với mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi trong xử lý và chế biến rác thải sinh hoạt, hướng đến cộng đồng dân cư 7800 người.
Song song với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì bảo vệ môi trường, trong đó xử lý rác thải là một vấn đề nóng bỏng đang được quan tâm. Đối với vấn đề này, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng là điều vô cùng quan trọng.
Dự án “Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” do Công Ty Tài Chính Phát Triển Hà Lan (The Netherland Development Finance Company – FMO) tài trợ thông qua Công Ty Cổ Phần Đóng tàu DAMEN Sông Cấm (DSCS) nhằm mục tiêu: Giúp người dân tại xã Hoàng Động cải thiện các hoạt động và nâng cao nhận thức về vấn đề quản lý rác thải và bảo vệ môi trường.
Kết quả mong đợi của dự án:
– Giảm thiểu ô nhiễm môi trường/ không đốt hoặc xả rác bừa bãi ra môi trường;
– Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường ở địa phương;
– Cải thiện môi trường sống ít ô nhiễm;
– Tạo việc làm trong việc phân loại/ tái chế rác thải;
– Nâng cao thu nhập cho người dân từ việc tái chế rác thải;
Từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 29 tháng 8 năm 2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) sẽ phối hợp với Công ty Cổ Phần Đóng tàu DAMEN Sông Cấm (DSCS) để triển khai dự án này với vai trò đơn vị hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động truyền thông cộng đồng và xử lý rác thải hữu cơ.
Tại lễ ký thỏa thuận hợp tác, các bên đối tác tham gia đều bày tỏ tin tưởng Dự án này sẽ đem lại lợi ích trong việc nâng cao hiểu biết của người dân về bảo vệ môi trường và sức khỏe, cải thiện môi trường sống, tạo việc làm trong phân loại và tái chế chất thải. Đồng thời dự án cũng sẽ mở ra cơ hội phát triển các mô hình canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường, sử dụng phân bón được chế biến từ rác thải hữu cơ.