1. THÔNG TIN TỔNG QUAN

Phát triển bền vững đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm, trở thành lựa chọn mang tính chất quyết định tới tăng trưởng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chiến lược kết nối cộng đồng được coi là một thành tố quan trọng để đảm bảo định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) là một trong những tập đoàn lớn có hoạt động đầu tư phát triển và sản xuất cao su ở nhiều tỉnh thành ở trong nước và các nước bạn. Với đặc thù sản xuất gắn liền với các cộng đồng lân cận, VRG đã xác định chiến lược kết nối cộng đồng (KNCĐ) như môt phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững (PTBV) của Tập đoàn và đã đầu tư đáng kể cho hoạt động này. Đặc biệt, VRG đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản và cải tiến các thực hành tốt nhằm hoàn thiện hồ sơ để được tái cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho sản phẩm của Tập đoàn cũng như các chứng chỉ khác trong nước và quốc tế về quản lý bền vững .

Để tăng cường hiệu quả cho chiến lược phát triển bền vững và các hoạt động KNCĐ của VRG, Oxfam Việt Nam đã phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) xây dựng “Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng bền vững”. Sổ tay này sẽ kết hợp và đảm bảo hài hòa giữa các quy định về quản lý rừng bền vững của Việt Nam, các nội dung và nguyên tắc về sự tham gia của cộng đồng (FPIC, PRA…) theo yêu cầu cấp chứng chỉ FSC và các hệ thống chứng chỉ quốc tế khác, phù hợp với quy mô và dự kiến nguồn lực trong chiến lược PTBV của VRG.

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của hoạt động này nhằm hướng dẫn các đơn vị thuộc VRG

  • Thực hiện quy định pháp luật quốc gia và hài hòa với quy ước quốc tế về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và phát triển quan hệ – kết nối cộng đồng.
  • Tham vấn ý kiến của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư phát triển cao su.
  • Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của cộng đồng liên quan đến các dự án đầu tư và phương án quản lý rừng cao su bền vững tại các dự án của VRG tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện: từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020 theo khung kế hoạch dự kiến kèm theo.

3. TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN

  • Tham gia xây dựng đề cương của tài liệu;
  • Viết các nội dung tài liệu được phân công

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Trình độ Thạc sỹ trở lên hoặc có ít nhất 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực quản lý rừng bền vững, phát triển cộng đồng, và các lĩnh vực khác liên quan.  

Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp trong, các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;

Có kinh nghiệm thực tế tham gia xây dựng các tài liệu, các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực về các ĩnh vực liên quan.

Trình độ tiếng Anh thành thạo, kỹ năng viết tiếng Anh học thuật tốt

Chi tiết xem tại TOT.

  • HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. Sơ yếu lý lịch
  3. Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu
  4. Đề xuất mức phí

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email recruitment@cisdoma.org.vn hoặc Điện thoại: 0243 784 3681.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: recruitment@cisdoma.org.vn. Hạn cuối nhận hồ sơ  15/03/2020.

CISDOMA sẽ chỉ liên hệ ứng viên đủ điều kiện vào danh sách ngắn.