ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

Tiêu đề

Tuyển tư vấn tập huấn về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia và thành viên của Mạng lưới rừng cộng đồng

Mục tiêu

Tổ chức 02 đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực tổ chức, đối thoại và vận động cho Mạng lưới rừng cộng đồng tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên, Lào Cai.

Tổ chức thực hiện

Viện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền núi

Địa điểm

Huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện

Tháng 05– Tháng 06/2023

Thời gian nộp hồ sơ

Trước ngày 20/05/2023

 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và được thực hiện bới Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tại tỉnh Lào Cai. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA hỗ trợ các bên liên quan thành lập, vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào Cai.  Do đó, CISDOMA cần tuyển 01 tư vấn/nhóm tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động Tập huấn nâng cao năng lực về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia và thành viên của Mạng lưới rừng cộng đồng.

 1. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN:
 2. Đơn vị Tư vấn được yêu cầu đảm bảo các nguyên tắc sau:
 • Đảm bảo có sự tham gia của đại diện cộng đồng và các bên liên quan vào mạng lưới rừng cộng đồng.
 • Đảm bảo sự bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động dự án (ít nhất có 30% thành viên là nữ giới tham gia tập huấn)

Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể gồm:

 1. Công tác chuẩn bị bao gồm:
 • Thu thập tài liệu kinh nghiệm, liên quan đến Mạng lưới rừng cộng đồng, kỹ năng tổ chức, vận động;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật, phương pháp triển khai và đề xuất tài chính;
 • Xây dựng công cụ tập huấn, tài liệu tập huấn;
 1. Tập huấn nâng cao kỹ năng:
 • Khóa tập huấn về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia và thành viên của Mạng lưới rừng cộng đồng. (2 khóa tại 2 huyện Bảo Yên và Văn Bàn)
 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI
 • 02 khóa tập huấn được tổ chức.
 • Ít nhất 30% phụ nữ tham gia các hoạt động
 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG (dự kiến)

TT

HOẠT ĐỘNG

Thời lượng

Thời gian

1

Công tác chuẩn bị

02 ngày

 

Từ 25- 30/05/2023

2

Khóa tập huấn về các kỹ năng tổ chức, đối thoại và vận động cơ sở và nâng cao

03 ngày x 2 huyện

 

 

Từ 1/6- 20/6/2023

3

Viết báo cáo hoạt động

01 ngày

02/7/2023

 

Tổng

9 ngày

 

 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ:
 • Tư vấn sẽ làm việc và chịu sự giám sát trực tiếp của quản lý dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”.
 • CISDOMA sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Toàn bộ sản phầm của hoạt động này thuộc sở hữu của CISDOMA. Tư vấn không được công bố hay sử dụng cho mục đích khác không liên quan đến dự án khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CISDOMA.
 1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN
 • Tư vấn/trưởng nhóm Tư vấn:

+ Kinh nghiệm làm việc từ 7 năm trở lên về lĩnh vực liên quan đến tổ chức cộng đồng, đối thoại và vận động cơ sở.

+ Đã từng thực hiện các nội dung tập huấn, tư vấn tương tự.

+ Có kinh nghiệm làm việc, tập huấn cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

 1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 1. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị
 • Danh sách và lý lịch khoa học của chuyên gia thực hiện gói tư vấn
 • Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
 • Bản đề xuất tài chính.

Hồ sơ nộp về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi trước ngày 20/05/2023 theo địa chỉ email: info@cisdoma.org.vn hoặc nha.ntt@cisdoma.org.vn ;  hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số nhà 24, K80C, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại liên hệ: 0987798115 /02437843681

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: email hoặc số điện thoại trên.