Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn rà soát các văn bản pháp lý  và chính sách liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam. Mục đích của tiểu hoạt động này nhằm tổng hợp lại các quy định pháp lý và chính sách có liên quan đến tích tụ và tập trung đất đai, từ đó đưa ra nhận xét ban đầu về tác động của khung pháp lý và chính sách đối với quá trình tích tụ, tập trung đất đai để làm cơ sở cho việc xác định chủ đề nghiên cứu chuyên sâu và VĐCS của AgriCo.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên
  3. Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu
  4. Đề xuất mức phí.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 10/01/2019

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email cisdoma@gmail.com

hoặc Điện thoại: 0243 784 3681.

CISDOMA sẽ chỉ liên hệ ứng viên đủ điều kiện vào danh sách ngắn.