Dự án

“Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số

trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN

Vị trí: Chuyên gia tập huấn kỹ năng lập kế hoạch triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô hộ gia đình

Địa điểm: Huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Tháng 5 năm 2024

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2026. Mục tiêu của dự án là Phụ nữ dân tộc thiểu số ở 03 xã Nậm Nhoóng, xã Cắm Muộn và xã Tiền Phong thuộc địa bàn huyện Quế Phong được nâng cao năng lực quản lí, sử dụng đất và đạt sản lượng nông nghiệp cao hơn. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức quản lý, thực hiện dự án.

Ban chỉ đạo triển khai dự án được UBND huyện Quế Phong thành lập để phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án. Ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng Trưởng ban, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện các phòng ban chức năng, chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND 3 xã dự án. Mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã để làm đầu mối phối hợp triển khai dự án trên địa bàn xã. Tổ hỗ trợ do PCT UBND xã làm Tổ trưởng (đồng thời là thành viên trong Ban chỉ đạo), tổ viên gồm các cán bộ chức năng, cán bộ chuyên môn của xã.

Dự án đã triển khai các hoạt động khảo sát và xác định được các mô hình nông nghiệp bền vững phù hợp với mỗi địa bàn như sau:.

– Trồng xen canh cây đậu tương trên đồi sắn

– Tăng cường hiệu quả canh tác cây quế bản địa

– Hệ thống canh tác Vườn–Ao–Chuồng khép kín

– Bảo tồn và phát triển cây chè hoa vàng

– Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhốt chuồng kết hợp với trồng cây tạo nguồn thức ăn cho vật nuôi

– Trồng dâu, nuôi tằm bền vững

Để triển khai thí điểm các mô hình tại hộ gia đình, theo kế hoạch dự án sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo quy mô hộ gia đình. Dự án cần

tuyển 01 chuyên gia làm tập huấn viên với thông tin sau:

2. Mục tiêu

Các thành viên sau khi được tập huấn có thể hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng được kế hoạch triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của các hộ gia đình.

3. Thời gian, địa điểm và số lượng tham gia

Số lượng 3 lớp, mỗi lớp 02 ngày (1 ngày tại hội trường và 1 ngày tại hộ gia đình), mỗi lớp khoảng 20 người tham gia là cán bộ xã, bản và hộ gia đình đăng ký triển khai mô hình.

4. Nội dung tập huấn

· Nhận diện hiện trạng sản xuất của hộ gia đình liên quan đến mô hình sản xuất nông nghiệp ở địa phương (Hình vẽ sơ đồ, kèm thuyết minh).

· Một số kỹ thuật dự kiến thực hiện trong mô hình sản xuất nông nghiệp.

· Cần thực hiện những biện pháp kỹ thuật, hoặc điều chỉnh gì về cơ sở vật chất cho mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình (Hình vẽ sơ đồ, kèm thuyết minh).

· Xây dựng kế hoạch thực hiện những biện pháp kỹ thuật, hoặc điều chỉnh cơ sở vật chất cho mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình.

5. Phương pháp

Lớp tập huấn được tổ chức với các phương pháp trực quan, cầm tay chỉ việc, thúc đẩy sự tham gia trao đổi với sự hướng dẫn của chuyên gia.

6. Sản phẩm bàn giao

· Chương trình tập huấn

· Tài liệu tập huấn (file word và ppt)

· Báo cáo tập huấn

7. Yêu cầu với chuyên gia

· Có bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi);

· Có kiến thức về sản xuất nông lâm nghiệp bền vững;

· Có kinh nghiệm hỗ trợ, triển khai các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

· Có kinh nghiệp tập huấn cho người lớn;

· Công tác trong các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy về nông, lâm nghiệp là một lợi thế;

· Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.

8. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai tập huấn và dự kiến mức kinh phí tư vấn.

2. CV cập nhật Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 10 tháng 5 năm 2024.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.