1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (gọi tắt là dự án phát triển sinh kế) được triển khai từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. Dự án hướng đến hai mục tiêu là: i) Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái và ii) Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há là một trong những nội dung của Dự án được triển khai. Với cảnh sắc núi non hùng vĩ và địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số là những đặc điêm thu hút du khách. Sì Thâu Chải với hơn 60 hộ dân là người Dao sinh sống ở độ cao khoảng1.500 mét, Lao Chải 1 với hơn 40 hộ dân là người H’Mông sinh sống ở độ cao hơn 1.200 mét. Hoạt động du lịch cộng đồng ở hai bản đã được hình thành trong một vài năm gần đây. Hàng năm đón khoảng hơn chục nghìn lượt khách đến thăm, trong đó có hàng nghìn lượt khách nghỉ lại qua đêm tại các gia đình (homestay).

Nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận 02 bản Lao Chải 1 và Sì Thâu Chải là sản phẩm OCOP du lịch huyện Tam Đường. Dự án có nhu cầu tuyển chuyên gia dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng Anh cho các tài liệu truyền thông về du lịch cộng đồng, cụ thể như sau:

  1. Kết quả mong đợi

 Tài liệu khoảng 8 trang chuẩn (350 từ/trang) được dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng Anh để in ấn, quảng bá sản phẩm du lịch tại bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 xã Khun Há

  1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện các hoạt động từ ngày 01 – 04 tháng 10 năm 2023, cụ thể như sau:

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

Trách nhiệm

1

Gửi tài liệu cho chuyên gia

Ngày 01 tháng 10/2023

CISDOMA

2

Dịch tài liệu

Ngày 01-03 tháng 10/2023

Chuyên gia

3

Gửi tài liệu đã dịch

Ngày 03 tháng 10/2023

Chuyên gia

4

Nghiệm thu tài liệu

Ngày 03 tháng 10/2023

CISDOMA

  1. Yêu cầu với chuyên gia
  •    Có trình độ đại học về các lĩnh vực tiếng Anh;
  • Có kinh nghiệm phiên dịch các tài liệu sang tiếng Anh;
  • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Phi chính phủ
  • Có hiểu biết về du lịch cộng đồng.
  1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi CV về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 30 tháng 9 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.