ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề

Tuyển tư vấn Đánh giá tình hình thực tế và những thách thức về Quản lý đất rừng thông qua dữ liệu và bản đồ

Tổ chức các cuộc họp cộng đồng và các bên liên quan để công nhận ranh giới và giải pháp giải quyết vấn đề

 

Mục tiêu

Đánh giá tình hình thực tế và những thách thức về Quản lý đất rừng thông qua dữ liệu và bản đồ tại huyện Văn Bàn và Bảo Yên tỉnh Lào Cai

Thống nhất được giải pháp giải quyết vấn đề chồng lấn tại các diện tích rừng dự kiến giao cộng đồng

Tổ chức thực hiện

Viện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền núi

Địa điểm

Huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện

Tháng 09– Tháng 10/2023

Hạn nộp hồ sơ

28/08/2023

 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và được thực hiện bới Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tại tỉnh Lào Cai. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA thực hiện hoạt động giao rừng cho 05 cộng đồng (diện tích 193,72 ha) tại các xã Khánh Yên Thượng và Chiền Ken, huyện Văn Bàn và xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên.

Để tài liệu hóa những vấn đề, nội dung phát sinh trong thực tiễn thực hiện xác định danh giới, GĐGR tại địa bàn, Viện Tư vấn Phát triển KT-XH Nông thôn và Miền núi cần tuyển  tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động Đánh giá tình hình thực tế và những thách thức về Quản lý đất rừng thông qua dữ liệu và bản đồ tại huyện Văn Bàn và Bảo Yên tỉnh Lào Cai’’.và Tổ chức các cuộc họp cộng đồng và các bên liên quan để công nhận ranh giới và giải pháp giải quyết vấn đề

 

 1. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN
 2. Thực hiện đảm bảo các nguyên tắc sau:
 • Đảm bảo có sự tham gia của người dân trong tiến trình thực hiện công tác đánh giá tại thực địa;
 • Đảm bảo sự bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động dự án (ít nhất có 40% thành viên là nữ giới tham gia vào hoạt động khảo sát, đánh giá tại thực địa)

Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể gồm:

 1. Công tác chuẩn bị bao gồm:
 • Thu thập tổng hợp tài liệu, dữ liệu và bản đồ liên quan đến công tác xác định ranh giới các thửa đất rừng sẽ thực hiện GĐGR cho cộng đồng dân cư trong khuôn khổ Dự án;
 • Xây dựng kế hoạch khảo sát và đề xuất phương án, chi phí triển khai;
 • Chủ động làm việc với các bên liên quan để lập kế hoạch thực hiện công việc.
 1. Triển khai
 • Rà soát và tổng hợp các thông tin, dữ liệu và bản đồ liên quan đến các khu vực đất rừng tiến hành GĐGR
 • Tiến hành so sánh kết quả đo đếm trên thực địa với dữ liệu và bản đồ từ các công ty nông, lâm nghiệp, phòng TNMT, Hạt kiểm lâm và chính quyền địa phương trên khu vực đất rừng dự kiến giao.
 • Khảo sát thực địa, ghi nhận các yếu tố văn hóa, xã hội tại địa phương có ảnh hưởng đến biến động diện tích đất rừng thực tế giao cho cộng đồng so với kế hoạch.

 

 1. SẢN PHẨM GIAO NỘP
 • Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, trong đó nêu rõ các vấn đề, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giải quyết.
 • Báo cáo về kết quả trao đổi với các bên liên quan để công nhận ranh giới chồng lấn và giải pháp để giải quyết vấn đề tại diện tích đất, rừng dự kiến giao cho 5 cộng đồng tại Văn Bàn, Bảo yên
 • Các tài liệu khác (hình ảnh, bản đồ, dữ liệu…)trong quá trình triển khai.
 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG (dự kiến)

TT

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN HOÀNTHÀNH

1

Công tác chuẩn bị

30/8-05/9/2023

2

Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin tại địa bàn

5-20/9/2023

3

Báo cáo về thực trạng chồng lấn và giải pháp để giải quyết vấn đề tại diện tích đất rừng dự kiến giao cho 5 cộng đồng

20/9-5/10/2023

4

Báo cáo Đánh giá tình hình thực tế và những thách thức về Quản lý đất rừng thông qua dữ liệu và bản đồ tại huyện Văn Bàn và Bảo Yên tỉnh Lào Cai

5/10-15/10/2023

 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ:
 • Tư vấn sẽ làm việc và chịu sự giám sát trực tiếp của quản lý dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”.
 • CISDOMA sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kỹ thuật để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Toàn bộ sản phầm của hoạt động này thuộc sở hữu của CISDOMA. Tư vấn không được công bố hay sử dụng cho mục đích khác không liên quan đến dự án khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CISDOMA.
 1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN
 2. Đơn vị tư vấn/tư vấn tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý rừng, đất rừng, dữ liệu- bản đồ đất đai/rừng;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực giao đất, giao rừng cho cộng đồng;
 • Am hiểu và vận dụng thành thạo các quy trình của Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về giao đất, giao rừng cho cộng đồng;
 • Am hiểu các phương pháp kỹ thuật, phương tiện, các phần mền về đo đạc bản đồ, xác định trữ lượng rừng (GPS, Google maps…);
 • Tiêu chí ưu tiên:
 • CISDOMA sẽ ưu tiên chọn tư vấn có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoặc đã có kinh nghiệm triển khai hoạt động tương tự tại địa phương;
 • Hiểu về bối cảnh địa phương và cộng đồng dân cư thôn tại các xã là địa bàn dự án;
 1. PHÍ TƯ VẤN:

Định mức chi phí cho các hoạt động áp dụng theo quy định của nhà tài trợ và định mức CISDOMA và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

 1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 1. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Email bày tỏ sự quan tâm
 • Lý lịch khoa học của chuyên gia thực hiện gói tư vấn
 • Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
 • Bản đề xuất tài chính.

Hồ sơ nộp về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi trước ngày 28/8/2023 theo địa chỉ email: info@cisdoma.org.vn;  hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số nhà 24, K80C, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại liên hệ: 0987798115 /02437843681

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: email hoặc số điện thoại trên.