Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Phát hiện khuyết tật sớm. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam”, do Liên minh Châu Âu tài trợ, CISDOMA và tổ chức Aide et Action Việt Nam phối hợp thực hiện.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: DK Tham chieu hoat dong_phat hien khuyet tat som

Những ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ ông Nguyễn Anh Tuấn, Điều phối viên dự án qua số điện thoại (+84)983068588 hoặc email tuanna.cisdoma@gmail.com và Cc linh.dtp@cisdoma.org.vn. Vui lòng ghi rõ tiêu đề “Tư vấn phát hiện khuyết tật sớm”. Hồ sơ ứng tuyển cần được gửi cho ông Tuấn qua email trước ngày 18/10/2016.
Chỉ những ứng viên vào danh sách rút gọn được liên hệ.