1. Thông tin chung

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi CHLB Đức, triển khai ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An từ năm 2020 đến năm 2022. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Quế Phong và huyện Mai Châu thông qua việc nâng cao nhận thức pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Dự án do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với các Đơn vị đối tác gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An, UBND huyện Mai Châu và UBND huyện Quế Phong thực hiện. Dự án đã triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật cho các cán bộ chức năng địa phương trên cơ sở đó các cán bộ chức năng này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn cho người dân và thực hiện kết nối với các luật sư trong các trường hợp cần trợ giúp pháp lý.

“Tài liệu hướng dẫn thực hiện truyền thông, tư vấn pháp luật về đất đai cho phụ nữ” sẽ được biên soạn, xuất bản và phát hành với sự phối hợp với Ban Chính sách Luật pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sau đây gọi là Ban CSLP) và Viện CISDOMA.  Dự án cần tuyển 01 chuyên trong nước làm Trưởng nhóm chủ trì biên soạn tài liệu với thông tin dưới đây:

2. Mục đích của tài liệu

Tài liệu được biên soạn, xuất bản và phát hành đến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam một số tỉnh để sử dụng trong hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) các cấp về lĩnh vực đất đai.

3. Nội dung tài liệu

Tài liệu dự kiến gồm các nội dung chính như sau:

  • quyền hưởng thừa kế QSD đất trong gia đình; tên trong giấy chứng nhận QSD đất khi là tài sản chung của cả vợ và chồng; quyền tham gia các giao dịch liên quan đến QSD đất; phân chia QSD đất là tài sản chung khi ly hôn …).

4.  Nhiệm vụ của Trưởng nhóm và mốc thời gian thực hiện

STT Nhiệm vụThời gian
1Chủ trì xây dựng khung nội dung tài liệu để thống nhấtTháng 1/2022
2Tham gia một số hoạt động dự án tại địa bàn để thu thập thông tin thực tế và tổng hợp các tài liệu đã có.Tháng 11/2021 đến Tháng 5/2022
3Xây dựng Dự thảo tài liệu để gửi góp ý từ chuyên gia và đối tác địa phươngTháng 2/2022
4Chủ trì 02 phiên thảo luận và tiếp thu các góp ý để xây dựng các dự thảo tiếp theoTháng 4 và Tháng 5/2022
5Trình bày và trả lời tại cuộc họp nghiệm thu tài liệuTháng 7/2022
6Chủ trì hoàn thiện tài liệu để gửi đi xuất bảnTháng 7/2022
7Góp ý cho thiết kế tài liệu trước khi in ấn xuất bảnTháng 8/2022
8Giới thiệu tài liệu tại Hội thảo của dự ánTháng 8/2022

5. Cách thức thực hiện

  • Ban CSLP. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm tổ chức phân công nhiệm vụ tham gia biên soạn tài liệu cho các thành viên của Nhóm biên soạn. Trưởng nhóm là đầu mối trao đổi, thống nhất nội dung công việc với Ban CSLP và Viện CISDOMA.
  • ham gia một số hoạt động dự án tại địa bàn cung cấp các tài liệu hiện có và báo cáo liên quan từ kết quả của Dự án. 
  • CSLP chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp phản biện và nghiệm thu tài liệu từ Hội đồng khoa học của Hội LHPN VN.
  • Ban CSLP sẽ được ghi trên bìa của tài liệu khi xuất bản.

6. Yêu cầu với Trưởng nhóm

  • quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất;

7. Thông tin liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi tới chỉ email: vthethuong@cisdoma.org.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 15 tháng 01 năm 2022.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.