Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào        dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong

Địa điểm: huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Thời gian: Từ 15/8 đến 15/10 năm 2023

 1. Thông tin chung

 Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ triển khai trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2026. Mục tiêu của dự án là Phụ nữ dân tộc thiểu số ở 03 xã Nậm Nhoóng, xã Cắm Muộn và xã Tiền Phong thuộc địa bàn huyện Quế Phong được nâng cao năng lực quản lí, sử dụng đất và đạt sản lượng nông nghiệp cao hơn. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức quản lý, thực hiện dự án. (Thông tin dự án được đính kèm bản tham chiếu)

Một Ban chỉ đạo triển khai dự án được UBND huyện Quế Phong thành lập để phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án. Ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng Trưởng ban, Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện các phòng ban chức năng, chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND 3 xã dự án. Cán bộ địa bàn CISDOMA làm việc tại huyện Quế Phong có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo. Mỗi xã dự án thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã để làm đầu mối phối hợp triển khai dự án trên địa bàn xã. Tổ hỗ trợ do lãnh đạo UBND xã làm Tổ trưởng (đồng thời là thành viên trong Ban chỉ đạo), tổ viên gồm các cán bộ chức năng, cán bộ chuyên môn của xã.  

Theo kế hoạch dự án một cuộc khảo sát sẽ được thực hiện nhằm xác định được hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng để phát triển kinh tế của các hộ gia đình ở địa bàn 3 xã dự án từ đó xây dựng các mô hình/giải pháp kỹ thuật hỗ trợ hộ gia đình sử dụng đất hiệu quả cho mục đích phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Thông tin về hoạt động khảo sát như sau:

 1. Mục tiêu cụ thể
 •  Xác định được hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 3 xã Dự án.
 • Xác định được các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng đất hiệu quả có tiềm năng áp dụng/nhân rộng tại địa bàn các xã Dự án.
 • Xây dựng được bản thuyết minh/đề xuất áp dụng/nhân rộng 06 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng đất hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng địa bàn thôn bản Dự án.
 1. Kết quả và sản phẩm
 • Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: nội dung thông tin thu thập; phương pháp, công cụ thu thập thông tin; tiêu chí lựa chọn mô hình sản xuất nông/lâm nghiệp; kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa; đề cương báo cáo khảo sát và đề cương thuyết minh mô hình. 
 • Báo cáo khảo sát và cơ sở dữ liệu kèm theo (bao gồm các hình ảnh thu thập được).
 • Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng đất hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng địa bàn thôn bản Dự án.

Các kết quả/sản phẩm của cuộc khảo sát bằng tiếng Việt.

 1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện hoạt động khảo sát trong tháng 9 năm 2023. Trong đó thời gian đi thực tế thu thập thông tin được chia thành 2 đợt.

 1. Tổ chức thực hiện

Chuyên gia tư vấn giữ vai trò Trưởng nhóm chủ trì thực hiện hoạt động khảo sát cùng với sự tham gia của nhóm cán bộ dự án CISDOMA và cán bộ địa bàn ở huyện Quế Phong. Cụ thể các vị trí và công việc cụ thể như sau:

Vị trí

 Công việc cụ thể

Chuyên gia tư vấn –Trưởng nhóm

•          Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan;

·          Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: nội dung thu thập thông tin, phương pháp, công cụ thu thập thông tin, tiêu chí lựa chọn mô hình, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương báo cáo khảo sát;

·           Hướng dẫn và phân công công việc cho các các thành viên khi tham gia thu thập thông tin tại thực địa;

·           Chủ trì thực hiện việc thu thập thông tin tại thực địa;

•           Xây dựng Báo cáo khảo sát ;

•           Xây dựng Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng đất hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng địa bàn thôn bản Dự án.

Nhóm cán bộ CISDOMA và cán bộ địa bàn

 

·           Góp ý cho Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát

·           Chuẩn bị công tác tổ chức, hậu cần cho hoạt động thực địa thu thập thông tin;

·           Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công của chuyên gia tư vấn;

·           Góp ý Báo cáo khảo sát và Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình cùng chuyên gia tư vấn.

 1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

1

CISDOMA tuyển và ký hợp đồng với chuyên gia tư vấn

Tuần 3 tháng 8 /2023

2

Chuyên gia tư vấn xây dựng Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 3 tháng 8 /2023

3

CISDOMA góp ý và thống nhất Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 4 tháng 8 /2023

4

Chuyên gia tư vấn và CISDOMA tiến hành thu thập thông tin thực địa (thực địa đợt 1)

Tuần 1 tháng 9 /2023

5

Chuyên gia tư vấn xử lý thông tin và xây dựng dự thảo báo cáo khảo sát, Bản thuyết minh/đề xuất 06 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp

Tuần 2-3 tháng 9/2023

6

Chuyên gia tư vấn và CISDOMA tiến hành thu thập ý kiến phản hồi cho dự thảo Báo cáo khảo sát và Bản thuyết minh/đề xuất 06 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp (thực địa đợt 2)

Tuần 4 tháng 9/2023

7

Chuyên gia tư vấn hoàn thiện Báo cáo khảo sát và Bản thuyết minh/đề xuất 06 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp với sự đóng góp, tham gia của cán bộ dự án CISDOMA và cán bộ địa bàn dự án

Tuần 1 và 2 tháng 10/2023

 1. Mức phí chuyên gia tư vấn

Số ngày công và mức phí chuyên gia tư vấn sẽ được thỏa thuận bởi hai bên cùng với ý tưởng kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát.    

 1. Yêu cầu với chuyên gia tư vấn
 • Có bằng Thạc sỹ/Tiến sỹ về lĩnh vực nông/lâm nghiệp;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về các hoạt động/ mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp;
 • Có kinh nghiệm xây dựng các thuyết minh/đề xuất thực hiện mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp;
 • Có kiến thức về nông/lâm nghiệp bền vững/nông nghiệp sinh thái/nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ, triển khai các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp ở tỉnh Nghệ An;
 • Công tác trong các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy về nông, lâm nghiệp là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai hoạt động khảo sát và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 15 tháng 8 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.