Viện Tư vấn Phát triển KT-XH nông thôn và miền núiTrung tâm Trợ giúp pháp lý NN  tỉnh Nghệ AnUBND huyện Quế Phong

DỰ ÁN

“Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo

quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tập huấn viên “Khóa tập huấn viết câu chuyện phụ nữ và đất đai”

ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

1. Thông tin chung

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) quản lý trong thời gian từ 2020 – 2022. UBND tỉnh Nghệ An cho phép Viện CISDOMA phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tỉnh Nghệ An và UBND  huyện Quế Phong trong việc thực hiện Dự án trên địa bàn huyện Quế Phong. UBND huyện Quế Phong đã giao cho Phòng Tư pháp làm đầu mối phối hợp với Viện CISDOMA và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An trong việc triển khai dự án.

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Quế Phong được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp, trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tuyển 01 tư vấn trong nước làm tập huấn viên của khóa tập huấn kỹ năng viết câu chuyện thực tế về người dân, đặc biệt là phụ nữ ở các xã dự án liên quan đến quyền sử dụng đất, với các thông tin như sau:

2. Số lượng thành phần tham gia

Dự kiến có khoảng 40 đại biểu tham gia, cụ thể như sau:

 • Cấp xã: 13 xã thị trấn mỗi đơn vị 03 người gồm công chức Địa chính, công chức Tư pháp và cán bộ Hội Phụ Nữ (những cán bộ đã tham gia các khóa tập, hoạt động truyền thông của dự án).
 • Cấp huyện: Phòng Tư pháp, Phòng TN&MT, Hội Phụ nữ (mỗi đơn vị 01 người)

3. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: ngày 04-05 tháng 7 năm 2022
 • Địa điểm: Hội trường UBND huyện Quế Phong

4. Mục tiêu

Sau khóa tập huấn, người học có thể:

 • Sử dụng được kỹ năng thu thập thông tin cho câu chuyện về quyền sử dụng đất;
 • Chụp được các bức ảnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có ý nghĩa;
 • Viết được các câu chuyện truyền thông về chủ đề quyền sử dụng đất.

5. Nội dung dự kiến

 • Vai trò của câu chuyện trong truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
 • Xây dựng đề cương câu chuyện
 • Kỹ năng viết và diễn đạt câu chuyện
 • Kỹ năng chụp ảnh bằng smart phone để minh họa cho câu chuyện
 • Kỹ năng phỏng vấn thu thập thông tin cho câu chuyện

6. Phương pháp

Khóa tập huấn cần sử dụng đa dạng các phương pháp có sự tham gia của người học như: động não, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, bài trình bày trực quan, thực hành…

7. Yêu cầu với tập huấn viên

 • Có bằng Đại học hoặc sau đại học về  lĩnh vực báo chí truyền thông;
 • Có kinh nghiệm viết báo, tạp chí;
 • Có kinh nghiệm tập huấn cho người lớn;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cán bộ chức năng địa phương;
 • Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất là một lợi thế;
 • Công tác trong cơ quan báo chí, trường đào tạo về báo chí là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.

8. Kinh phí tư vấn

Kinh phí tư vấn dành cho chuyên gia như sau:

TTNội dungĐơn giá (VND)Số lượngKinh phí (VND)
1Soạn tài liệu phát cho học viên2.000.0001 bộ2.000.000
2Soạn bài giảng2.000.0001 bộ2.000.000
3Tập huấn tại huyện Quế Phong3.000.0002 ngày6.000.000
4Viết báo cáo tập huấn2.000.0001 báo cáo2.000.000
 Tổng tiền  12.000.000

Kinh phí trên đã bao gồm thuế TNCN của chuyên gia theo quy định.

Dự án có trách nhiệm lo đi lại, ăn, ở cho chuyên gia khi thực hiẹn tập huấn tại huyện Quế Phong.